Artikel från Malmö universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

2 juni 2008

Bedömning stöttar studenters lärande visar avhandling

– Betyg är ett alldeles för trubbigt instrument. En nyanserad och systematisk bedömning med hjälp av kriterier gör att studenten lär sig mer, visar min forskning. Studenten får en chans att förstå hur bedömningen går till och vad som krävs av henne/honom. I avhandlingen kopplas detta till några av de kompetenser en lärarstudent rustas med.

Det säger Anders Jönsson som disputerar på avhandlingen “Educative Assessment for/of Teacher Competency” med undertiteln “A study of assessment and learning in the Interactive examination for student teachers”. Han gör det på Lärarutbildningen vid Malmö högskola.

Anders Jönsson arbetade som gymnasie- och komvuxlärare i biologi och naturkunskap under ett antal år innan han började doktorera. Redan då upplevde han att bedömningsdelarna var problematiska. Han tyckte att många lärare liksom han själv förlitade sig för mycket på skriftliga prov utan att på allvar fånga om eleverna verkligen förstod.

I sina doktorandstudier har han därför utvecklat bedömning för lärarstudenter där man försöker bedöma lärarkompetens på ett mer autentiskt sätt.

Vad han faktiskt gjort är att utsätta 450 lärarstudenter på enheten Natur-miljö-samhälle för filmade klassrumssituationer där de skulle analysera situationen. Detta skedde första terminen av studenternas utbildning. Tidigare forskning visar nämligen att lärarstudenter har svårt att analysera komplexa klassrumssituationer, då de mest beskriver situationen och värderar vem som gjort fel eller inte.

– Men vi försökte bedöma hur bra de klarar av att analysera den här typen av situationer. Till sin hjälp fick studenterna en bedömningsmatris eller snarare uppställda krav/förväntningar och på det sättet kunde de bättre sortera ut och förstå vad vi som lärarutbildare vill att de ska uppmärksamma i sina analyser. De fick också exempel på analyser som tidigare studenter gjort av klassrumssituationer och som bedömts utifrån matrisen.

– Vi såg då att resultaten blev mycket bättre med detta stöd, säger Anders Jönsson.

Första delen av avhandlingen är en forskningsöversikt som visar hur man kan konstruera bedömningar som är både tillförlitliga och lärande. Lärande bedömning är ett relativt nytt begrepp och kopplas sällan samman med frågor om tillförlitlighet, berättar Anders Jönsson.

– Forskningsöversikten är egentligen bara språngbrädan för att gå vidare och konstruera bedömning för lärarstudenter. Så några av de viktigaste resultaten handlar faktiskt om att uttrycka kompetens i form av kriterier, förväntningar och nivåbeskrivningar. Formuleras inte kriterier så får studenten inga tydliga signaler om vad man ska lära sig och hur man blir bedömd.

– Forskningen visar att vi har alldeles för många kontrollerande bedömningar som styr studenter mot ett ytinriktat lärande. Därför framför jag begreppet ”lärande bedömning” i min avhandling. Det handlar inte om att ge upp kravet på kontroll utan att kombinera en lärande och tillförlitlig bedömning.

Anders Jönssons avhandling har redan fått spridning i forskarvärlden. Han hoppas att även lärare ska ta till sig resultaten och har därför engagerat sig i olika kompetensutvecklingsuppdrag för Regionalt utvecklingscenter i Malmö.

– Där försöker jag visa hur man i skolan kan arbeta med bedömning så att elevers lärande kan stöttas på bästa sätt, samtidigt som bedömningen håller hög kvalitet. Dessutom kommer jag hålla i en högskolepedagogisk kurs här på högskolan med inriktning mot bedömning.

Kontaktinformation
För mer information kontakta Anders Jönsson på anders.jonsson@mah.se eller 040-6658881
eller
Jesper Liedholm
Informationsavdelningen
Malmö högskola
040-665 71 88
0708-655 240

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera