Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 maj 2008

Håller nya knäledsproteser också för yngre?

Håller de nya typerna av knäledsproteser så länge att de kan sättas in på yngre patienter som ska kunna ha dem i minst 25 år? Den frågan står i fokus för den avhandling som Anders Henricson försvarar vid Umeå universitet den 30 maj.

Insättning av knäledsproteser visar i alllmänhet mycket goda resultat när de utvärderas, men de flesta studier är gjorda på äldre patienter. Knäledsförslitning blir emellertid allt vanligare hos yngre personer, dvs. före 60—65 års ålder. För att kunna erbjudas också till dessa patienter måste proteserna hålla och sitta fast i minst 25 år.

Undersökningar av yngre patienter som fått knäledsprotes visar i allmänhet sämre resultat än motsvarande hos äldre. Det har lett till att många ortopeder är tveksamma till att operera den här gruppen, som därmed inte kunnat erbjudas en typ av behandling som ger avsevärd smärtlindring och bättre funktion.

I avhandlingen testas nya beläggningar på protesdelarna med avsikten att protes och ben skall ”växa” ihop och ge tillförlitlig fastsättning över lång tid hos yngre patienter. Det förefaller också som om konceptet ger stabil och bestående fastsättning av knäledsproteserna.

Utvärderingarna av de nya knäledsproteserna har visat lovande resultat i studier vid Norrlands universitetssjukhus och Falu lasarett. De moderna knäledsproteserna, som insätts utan s.k. bencement, har följts upp med en speciell röntgenmetod med hög upplösning. Metoden, radiostereometrisk analys, har mer än tio gånger högre noggrannhet än vanlig röntgen och kan mäta rörelser mellan protes och ben med en exakthet på upp till 0,05 mm och 0,1 grad.

Fredagen den 30 maj försvarar Anders Henricson, Inst. för kirurgisk och perioperativ vetenskap, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Total Knee Arthroplasty. Aspect on improved fixation in the younger patient. Svensk titel: Aspekter på förbättrad fixation av knäledsproteser hos yngre patienter.

Disputationen äger rum kl. 09.00 i Föreläsningssalen, Falu lasarett.

Fakultetsopponent är docent Sören Toksvig-Larsen, Ortopedkliniken, Hässleholms sjukhus.

Kontaktinformation
Anders Henricson är verksam som ortoped vid Falu Lasarett, Dalarna, och doktorand vid Inst. för kirurgisk och perioperativ vetenskap, Umeå universitet. Han kan nås på tel. 070-523 69 86, epost anders.henricson@ltdalarna.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera