23 maj 2008

Fungerande samarbete – en fråga om vem som kan och vet vad

Vad är det egentligen för drivkrafter som får såväl stora som små företag att samarbeta? Och inte bara företag, numera är samarbetsprojekt ett naturligt inslag i de flesta offentliga verksamheter inklusive universitet och högskolor.I en ny doktorsavhandling i ämnet entrenörskap har Johan Johansson tittat närmare på olika samarbetskonstellationer och drivkrafterna hos de företag och myndigheter som ingått i hans forskning.

Avhandlingen inriktar sig på hur små och medelstora företag tillsammans försöker skapa och använda sig av kunskapsrelaterade resurser i sin jakt på konkurrensfördelar. Men fokus är även på hur ett innovationssystem, bestående av mindre IT-företag, stora företag i processindustrin samt olika forskningscentrum tillsammans kombinerar kunskap från olika resursbaser för att på så sätt skapa nya produkter och tjänster.

– De motiv en aktör har för att engagera sig i ett samarbete är viktiga eftersom de påverkar hur man väljer partners och projekt. Dessutom påverkar motiven utfallet av själva samarbetet eftersom det har stor betydelse att de som ingår i samarbetet har likartade motiv. Genom att betona motivens betydelse tydliggörs både komplexiteten och flexibiliteten – det förstnämnda eftersom en aktör kan ha flera motiv för sitt deltagande, den sistnämnda eftersom aktörernas motiv både förändras och utvecklas under samarbetets gång, säger Johan Johansson.

Forskningsresultaten visar att personliga kontakter är av stor betydelse och en av utmaningarna – särskilt för små och medelstora företag – är att veta vem i företagets omgivning som vet vad, kan vad eller känner någon som vet eller kan.

– Relationer är alltså oerhört viktiga, och resultaten visar också att olika typer av samarbeten leder till olika former av synergier. Sådana samarbeten som fokuserar på att utveckla nuvarande affärer har en tendens att ge positiva effekter på företagets produktionsteknologi medan samarbeten som fokuserar på att utveckla nya affärer i stället tenderar att ge positiva effekter på företagens produktteknologi, säger Johan Johansson.

I avhandlingen konstateras också att skapandet av ett fungerande innovationssystem snarare är en dynamisk, självorganiserande pricess som sker över lång tid, än en process som kan planeras fram eller styras på ett traditionellt management-sätt.
– Den insikten är ett viktigt inspel för offentliga beslutsfattare i deras ansträngningar att bidra till lokal eller regional tillväxt, konstaterar Johan Johansson.

Avhandlingen heter “Essays on collaborative processes among SME:s for competitiveness development presenteras” och presenteras den 28 maj.

Johan Johansson är bosatt i Boden. Innan han bytte yrkesbana arbetade han som arméofficer vid Norrbottens regemente under åren 1989-2002 och har examina från såväl Officers- som Krigshögskolan samt från Stridsskola Syd. 2002 tog han en ekonomie magisterexamen och 2005 en teknologie licentiatexamen.

Kontaktinformation
Upplysningar: Johan Johansson, tel. 0920-49 23 82, 070-344 72 38, johan.johansson@ltu.se eller universitetets pressansvariga Lena Edenbrink, tel. 0920-49 16 22, 070-679 16 22, lena.edenbrink@ltu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera