Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 maj 2008

Smärtbehandling efter prostataoperation kan förbättras

Trots kliniska riktlinjer och avancerade smärtbehandlingsmetoder är smärta efter operation fortfarande ett stort problem. En avhandling från Sahlgrenska akademin visar att en enklare smärtbehandlingsmetod efter operation av prostata i många fall kan vara både mer effektiv och billigare än en mer komplicerad.

Kontinuerlig epidural smärtbehandling, där patienten i smärtlindrande syfte får läkemedel via en kateter i ryggen, är en metod som ofta används i samband med större operationer. Metoden är dyrbar och vinsterna med denna typ av smärtbehandling måste vägas mot fördelarna och riskerna. Leg sjuksköterska Kerstin Wickström Ene har i sin avhandling utvärderat smärtbehandlingen på 90 patienter som genomgick prostataoperation via buken och fick epidural smärtbehandling.
– Vi fann att en tredjedel av patienterna ändå upplevde svår smärta efter operationen, säger Kerstin Wickström Ene.

Smärtbehandlingsmetoden byttes till en intratekal engångsdos av morfin och lokalbedövningsmedel injicerat i ryggmärgsvätskan vid ett tillfälle. Effekten av denna smärtbehandling finns kvar under hela vårdtiden med litet behov av ytterligare läkemedel hos merparten av patienter.
– Med intratekal engångsdos slipper patienten att ha en kateter i ryggen som är kopplad till en pump. Metoden är dessutom kostnadseffektiv eftersom den är enklare att administrera, läkemedelskostnaderna blir lägre plus att vi slipper kostnaden för läkemedelspumpar. Det visade sig också att patienternas vårdtid kunde kortas med ett dygn, säger Kerstin Wickström Ene.

I en annan studie som ingår i avhandlingen baserad på 155 prostatapatienter fann hon att yngre och/eller patienter som visade symtom på depression var de som löpte störst risk att uppleva smärta efter operation. De patienter som upplevde smärta direkt efter operationen var också de som fortsatte att ha ont under de tre dagar efter operationen som smärtan kontrollerades.
– Detta betyder att det är viktigt att smärtan behandlas tidigt i skedet efter operationen, speciellt när det gäller riskpatienter. Trots att inte alla patienter var smärtfria vid hemgång verkar denna patientgrupp inte vara i riskzonen för långvarig smärta efter operation, då i stort sett alla patienter var helt smärtfria efter tre månader, säger Kerstin Wickström Ene.

I ett annat delarbete i avhandlingen visar Kerstin Wickström Ene på sjuksköterskans viktiga roll för patientens smärtlindring. Sjuksköterskans uppgift är att bedöma och dokumentera smärta och att utvärdera given behandling.
– Mina resultat visar att den smärtnivå som finns dokumenterad i journalen har avgörande betydelse för om patienten ska få adekvat smärtbehandling, säger Kerstin Wickström Ene.

Avhandling för filosofie doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för vårdvetenskap och hälsa
Avhandlingens titel: Postoperative pain management – predictors, barriers and outcome
Avhandlingen försvaras fredagen den 23 maj, klockan 13.00, hörsal 2119, institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Arvid Wallgrens backe, hus 2, Göteborg

Kontaktinformation
Avhandlingen är skriven av:
Leg sjuksköterska Kerstin Wickström Ene, telefon: 0704–492 669, 031–342 8521, e-post: kerstin.wickstrom.ene@vgregion.se

Handledare:
Universitetslektor Ingrid Bergh, telefon: 031–786 6042, e-post: ingrid.bergh@gu.se
Docent Gunnar Nordberg, e-post: gunnar.nordberg@medfak.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera