Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

21 maj 2008

Projektets svåra möte med sjukvården

Projektmodeller har blivit ett vanligt sätt att genomföra förändringar inom den offentliga sjukvården. Men den från industrin lånade projektmetoden är dåligt anpassad för förändringar i en sjukvårdsorganisation. Det visar en avhandling från Göteborgs universitet.

Projektformen har sedan femtio- och sextiotalet använts inom byggsektorn och i industrin. Där har tid, kostnad och kvalitet varit projektens utgångspunkter.
Det som utmärker projektformen är att den är tillfällig, har ett tydligt mål, har en definierad mängd resurser, att arbetet utförs i team och att arbetet bör leda till en förändring eller utveckling.

Men när projektformen förs in i sjukvården kolliderar den med sjukvårdens organisationsprincip – den permanenta och professionella byråkratin.

– Jag visar vilka problem som uppstår när man hämtar en metod från industrin utan att översätta den till offentlig sektor, säger Anders Edvik.

Anders Edvik har studerat tre förändringsprojekt inom sjukvården. Projekten har alla haft som mål att skapa en förändring inom den permanenta organisationen. Två av projekten rörde ekonomistyrning, det tredje gällde kvalitetsutveckling.

I avhandlingen undersöks om det gjorts någon koppling mellan projekt och omgivande organisation. Resultaten visar att projekten inte skapats med något uttalat och specifikt mål utan istället har de haft flera och ibland även dolda mål – som till exempel att stärka positionerna internt i organisationen. Dessutom har deltagarna inte frigjorts från andra arbetsuppgifter utan projektarbetet har flutit ihop med andra sysslor vilket har gjort deltagarnas tillvaro mer komplex.

– Det är ofrånkomligt att projektarbetet prioriteras bort i en patientnära verksamhet om det saknas resurser, säger Anders Edvik.

Hans studie visar att projekt många gånger startas som ett komplement till den ordinarie verksamheten när resurser saknas för att genomföra motsvarande insatser inom ramen för den permanenta driftsorganisationen.

– Risken finns att projekt startas av ren slentrian, istället för att projektverksamheten bedrivs som en del av den ordinarie och vardagliga verksamheten och därmed skapar engagemang och delaktighet, säger Anders Edvik.

Kontaktinformation
Avhandlingens titel: Projektformen och det industriella arvet – med exempel från sjukvården
Disputation: Fredagen den 23 maj 2008, kl 13.00 i sal 10, universitetets huvudbyggnad, Vasaparken, Göteborgs universitet
Opponent: Professor Anders Söderholm, Handelshögskolan, Umeå universitet
Kontakt: Anders.edvik@mah.se, tel.nr: 040-6657316, 0707-201920

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera