Artikel från Mittuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

21 maj 2008

Ökat välstånd löser inte hemlöshet

Allas rätt till bostad är inte så självklart trots ökat välstånd. Förutsättningarna för att få en lämplig bostad varierar också från kommun till kommun. Och marknaden kan inte lösa problemet för de hemlösa. Men kommunerna behöver inte stå handlingsförlamade inför problemet. Det visar en avhandling vid Mittuniversitetet.

Många lever hemlösa i Sverige. Främst finns dessa i storstäderna men hemlöshet förekommer i 85 procent av Sveriges kommuner. Fördelningen av bostäder har lämnats över till marknaden och för dem som inte har råd står hoppet till socialtjänsten.

– Problemen är ofta för stora för att kunna lösas av den lokala socialtjänsten. Därför måste de samarbeta med andra instanser om de skall kunna hjälpa hemlösa, säger Mats Blid vid Mittuniversitetets institution för socialt arbete.

En mängd olika insatser används i kommunerna för att motverka hemlöshet. Men kvaliteten varierar när det gäller normaliseringssträvan och vårdambitioner i insatserna för en utsatt grupp människor.

Viktiga faktorer som påverka variationen av hemlöshet är främst befolkningens antal och hyresnivån. Omfattningen av psykiatriska problem i kommunerna har också betydelse liksom andelen allmännyttiga lägenheter i det totala lägenhetsbeståndet.

– Det är framför allt två faktorer som tycks hänga samman med hur väl omfattningen av kommunernas insatser svarar upp mot de behov som finns, fortsätter Mats Blid. Det är dels den politiska ambitionen och dels hur socialtjänsten är organiserad. Kommuner med socialdemokratisk majoritet och en socialtjänst med specialiserade enheter erbjuder mer insatser än andra.

Mats Blid disputerar i Östersund den 23 maj med avhandlingen ”Ett folkhem för alla? – kommunala insatser mot hemlöshet.”

Kontaktinformation
Frågor kan ställas till:
Mats Blid, 063-16 53 11 eller 073 151 37 33. E-postadress mats.blid@miun.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera