Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 maj 2008

Nattlysande sommarmoln speglar förhållandena i vinterhemisfären

Moln som bildas på gränsen till rymden i sommarhemisfären (det halvklot som har sommar) har avslöjat en länk mellan nord- och sydpolen. Kopplingen innebär att atmosfärens aktivitet i vinterhemisfären (det halvklot som samtidigt har vinter) påverkar förhållandena vid höga höjder på den motsatta sidan av jordklotet. Denna telekommunikation, som tidigare har varit okänd inom atmosfärforskningen, redovisas i en ny avhandling i meteorologi vid Stockholms universitet.

Vid höga breddgrader och på ca 83 kilometers altitud över den pol som har sommar bildas moln bestående av små, små ispartiklar. Eftersom partiklarna reflekterar solljuset som belyser den övre delen av atmosfären även på natten under sommaren, kallas detta fenomen för nattlysande moln. Varför moln bildas på ett sådant avstånd från jordytan har länge förbryllat forskare.

– Det område av atmosfären där nattlysande moln uppstår är den kallaste platsen på jorden. Detta beror på att luften över sommarpolen stiger och samtidigt kyls av, säger Bodil Karlsson vid Meteorologiska institutionen, Stockholms universitet.

Med hjälp av den svenska satelliten Odin har Bodil Karlsson och hennes kollegor kunnat kartlägga de nattlysande molnens variation från år till år, samt identifierat skillnader mellan molnen över det norra- och södra halvklotet. Resultaten presenteras i Bodil Karlssons avhandling i meteorologi.

– Studien visar bland annat att det till stor del är vinterhemisfären som bestämmer hur sommarmolnen varierar från år till år. Detta beror på att den övre atmosfärens cirkulation styrs av gravitationsvågor som påverkar atmosfären från de nedre till de övre delarna och det är till stor del vinteratmosfären som bestämmer hur många vågor som når högre höjder, säger Bodil Karlsson.

Avhandlingens titel: Noctilucent clouds in a coupled atmosphere

Kontaktinformation
Ytterligare information:
Bodil Karlsson, Meteorologiska institutionen, Stockholms universitet, tfn 0707-147370, 08-164340, e-post bodil@misu.su.se

För bilder på moln eller på Bodil Karlsson, kontakta universitetets presstjänst, e-post press@su.se eller tfn 08-164090.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera