Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 maj 2008

Borrelios i nervsystemet vanligt hos barn

Barn som blir bitna av Borreliainfekterade fästingar drabbas oftare än vuxna av olika besvär i nervsystemet, så kallad neuroborrelios. Men många barn med symtom på sjukdomen får aldrig någon säker diagnos med de test som finns tillgängliga.

Den vanligaste diagnosmetoden idag är att i undersöka förekomsten i ryggvätskan av specifika antikroppar mot Borrelia, baserat på ett protein som kallas flagellin. Enligt en studie som barnläkaren Barbro Hedin Skogman presenterar i sin doktorsavhandling vid Linköpings universitet är det bara 41 procent av barnen med misstänkt neuroborrelios som får sin diagnos säkerställd med detta test. I stället föreslår hon nya testmetoder som kan leda till förbättrad diagnostik.

De vanligaste symtomen hos barn med Borreliainfektion i nervsystemet är huvudvärk, trötthet, dålig aptit, feber och ont i nacken. Ansiktsförlamning är det vanligaste specifika neurologiska symtomet.

När Barbro Hedin Skogman arbetade vid Barn- och ungdomsmedicinska kliniken på Universitetssjukhuset i Linköping stötte hon på många fall av misstänkt neuroborrelios hos barn. Osäkerheten i diagnosen väckte många frågor och skapade oro hos föräldrarna. Det blev startpunkten för hennes avhandlingsarbete där hon studerat symtom, laborativa provsvar och tillfrisknande hos 250 barn i sydöstra Sverige under åren 1998-2005.

69 procent av barnen behandlades med antibiotika, vare sig diagnosen var säkerställd eller inte. En uppföljning efter sex månader visade att de flesta symtomen läkt ut. Inget barn hade återkommande eller allvarliga neurologiska symtom. Däremot hade en del av barnen med ansiktsförlamning kvarstående besvär även två år efter insjuknandet. Någon speciell faktor av betydelse för god utläkning kunde Barbro Hedin Skogman inte finna i sina studier.

Kroppens eget immunförsvar är viktigt för att bekämpa infektionen. När man jämför de immunologiska signalämnena hos barn och vuxna ser man skillnader som kan förklara varför neuroborrelios läker ut bättre hos barn.


Avhandlingen läggs fram fredag 23 maj 2008 kl 13.00 i Berzeliussalen, Campus US, Linköping. Opponent är docent Birger Trollfors, Göteborgs universitet.

Kontaktinformation
Kontakt:
Barbro Hedin Skogman, 070-3091101, Barbro.HedinSkogman@ltdalarna.se
Pia Forsberg, handledare och professor i infektionsmedicin, 013- 221398, pia.forsberg@imk.liu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera