14 maj 2008

Om barns välbefinnande – ur deras perspektiv

Att på några få rader sammanfatta fem års forskarstudier, möten och samtal med 128 barn, datainsamlingar, analyser och vad det materialet medfört i fördjupad förståelse låter sig svårligen göras. Den 16 maj disputerar Catrine Kostenius med sin avhandling Giving voice and space to children in health promotion, en avhandling med fokus på barns hälsa och välbefinnande.

Catrine Kostenius forskning har fokus på barns hälsa och välbefinnande – ett angeläget ämne för människor på en personlig och professionell nivå, både för föräldrar och för dem som arbetar med barn. Även om det redan finns ett flertal forskningsrapporter som uppmärksammar en nedgång när det gäller barns psykosociala hälsa och välbefinnande, är barnens perspektiv sällsynt på området.

– Jag har därför valt att beskriva barns erfarenheter av hälsa, välbefinnande, stress och stresshantering. De 128 barn mellan tio och tolv år som jag mött fick skriva brev och rita teckningar, sedan lyssnade jag på dem när de diskuterade i grupper och jag gjorde också enskilda intervjuer med dem.

– Allt det insamlade materialet har jag sedan beskrivit, och dessutom försökt förstå deras erfarenheter.

Resultatet visar bland annat att vänner är en extra fallskärm och att barn mår bra av relationer där man får mötas som ett ”vi”. Det är också tydligt att barn är kompetenta och kapabla att hantera stress och att vi som är vuxna kan lita på deras förmåga att ge uttryck för sina erfarenheter.

– Vår utmaning som vuxna är att se barnen som trovärdiga, kapabla och kompetenta i relationer som bygger öppenhet och respekt.

Hur gör man det?

– Kanske en början kan vara att bygga på det goda, att förstärka det som gör att barn mår bra, och bemöda oss om att inkludera barnen i processen?

Kontaktinformation
Upplysningar: Catrine Kostenius, tel. 0920-49 32 88, 070-200 04 64, catrine.kostenius@ltu.se eller universitetets pressansvariga Lena Edenbrink, tel. 0920-49 16 22, 070-679 16 22 eller lena.edenbrink@ltu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera