Artikel från Chalmers tekniska högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 maj 2008

Bakterier bygger blodkärl

Bakteriell cellulosa är ett lovande material för konstgjorda blodkärl, visar Henrik Bäckdahl i sin doktorsavhandling vid Chalmers. Han har bland annat utvecklat en metod för att forma cellulosan till rör, och visat att den fungerar som biomaterial i levande vävnad.

Att ersätta förstörda blodkärl är idag en rutinbehandling vid många hjärt- kärlsjukdomar, men när det gäller små blodkärl finns det inget riktigt bra alternativ om patienten saknar egna vener som kan användas. Små kärl av syntetiska material blir lätt igensatta av blodproppar.

Detta är ett stort problem inom vården, som skulle kunna lösas av en forskargrupp vid Chalmers och Sahlgrenska. Henrik Bäckdahl har varit med i gruppen ända från början, då man startade med att försöka odla djurceller på cellulosa som utsöndras av en speciell bakterie, som naturligt förekommer bland annat på ruttnande frukt.


När det visade sig att cellerna kunde växa på cellulosan gick man vidare med idén att använda den som en “byggnadsställning” för mänskliga celler, som delar sig och bygger upp ett blodkärl tillsammans med cellulosan, efter att man tagit bort bakterierna. Idag har man kommit så långt att man har testat att transplantera sådana blodkärl till gris och får.

Föregångaren till dessa djurförsök är en studie som Henrik Bäckdahl och hans kolleger har gjort på råttor. Bakteriell cellulosa implanterades under huden, med resultatet att djurens egen vävnad växte ihop med cellulosan utan att immunförsvaret försökte stöta bort den.

För att få fram rörformad cellulosa har Henrik Bäckdahl låtit bakterierna växa på en silikonslang, som sedan dras bort. Han har också visat att det går att skapa förgrenade blodkärl med denna metod. Dessutom har han utvecklat en metod för att styra hur porös cellulosan blir.

Bakteriell cellulosa skulle kunna användas för att skapa en mängd olika konstgjorda vävnader utöver blodkärl.

– Materialet har väldigt speciella egenskaper, säger Henrik Bäckdahl. Bland annat har vi upptäckt att cellulosans fibrer har samma dimensioner som kroppens eget kollagen. Det kan vara en anledning till att det fungerar så bra att implantera materialet i levande vävnad.

Avhandlingen “Engineering the shape of bacterial cellulose and its use as blood vessel replacement” försvaras vid en offentlig disputation torsdagen den 22 maj kl 10.00.

Plats: Sal KB, Kemigården 4, Chalmers tekniska högskola, Göteborg.
Avhandlingens abstract i Chalmers publikationsdatabas, CPL:

Kontaktinformation
För mer information, kontakta:
Henrik Bäckdahl, Institutionen för kemi- och bioteknik/Biopolymerteknologi, Chalmers tekniska högskola
Tel: 031-772 34 09
henrik.backdahl@chalmers.se

Huvudhandledare: Professor Paul Gatenholm, Institutionen för kemi- och bioteknik/Biopolymerteknologi, Chalmers tekniska högskola
Tel: 031-772 34 07
paul.gatenholm@chalmers.se

Bihandledare: Professor Bo Risberg, Avdelningen för kirurgi, Sahlgrenska akademin.
Tel: 034-21120
Bo.Risberg@wlab.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera