Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

12 maj 2008

Ultraljud och röntgen hade liten inverkan på fostrens utveckling

Ultraljudsundersökningar och röntgen under fosterstadiet verkar inte ha någon större inverkan på hjärnans utveckling, visar en studie vid Uppsala universitet. Karin Glimskär Stålberg har undersökt personer födda på 70- och 80-talet och lägger fram sin avhandling den 16 maj.- Man bör komma ihåg att dagens ultraljud innebär betydligt högre energinivåer än vad man använde då, betonar hon.

I Sverige genomgår ungefär 97 procent av alla gravida kvinnor rutinmässig ultraljudsundersökning för att fastställa graviditetens längd, upptäcka tvillinggraviditeter och hitta eventuella avvikelser. De som tillhör någon riskgrupp undersöks ofta flera gånger.

Röntgen görs alltmer sällan, men kan vara nödvändigt vid akut sjukdomstillstånd eller för att mäta bäckenets storlek. Medan det fortfarande finns sparsamt med forskning om riskerna med ultraljud är det sedan tidigare känt att höga doser röntgenstrålning på fosterstadiet kan ökar risken för cancer i barndomen.

Karin Glimskär Stålberg har i sin avhandling studerat vilka eventuella effekter röntgen- och ultraljudsundersökningar haft på olika grupper av personer födda på 70- och 80-talet.
Det har hon gjort genom att i en rad studier undersöka hur ultraljudsundersökningar påverkat risken för psykossjukdom, hjärntumör i barndomen samt personernas skolprestationer i årskurs 9, och om det finns något samband mellan röntgen under fosterstadiet och hjärntumör.

Resultaten ger en positiv bild. De pojkar som under fosterstadiet undersökts med ultraljud löpte något större risk att drabbas av för schizofreni, men risken är inte statistiskt säkerställd. För flickorna fanns ingen sådan ökad risk, och inget av könen uppvisade heller ökad risk att utveckla andra psykossjukdomar.

Ultraljudsundersökningarna hade inte heller någon inverkan på barnens skolframgång i årskurs 9. Den enda skillnaden forskarna kunde se var att de pojkar som undersökts med ultraljud någon gång under graviditeten hade något lägre betyg i idrott.

– Ultraljudets inverkan på hjärnfunktionen var liten. Något samband mellan ultraljud respektive röntgen och risken att som barn utveckla hjärntumör fanns inte heller, berättar hon, men påminner samtidigt om att energinivåerna vid ultraljud idag är högre än de som personerna i studierna utsattes för.  

– Det gäller däremot inte för röntgen, där man idag tvärtom har minimerat stråldoserna för gravida kvinnor.

I avhandlingen studeras dock bara effekterna av vanlig röntgen – inte datortomografi, där strålningsdoserna är högre.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Karin Glimskär Stålberg, 018-611 57 65, 076-850 39 22, e-post: karin.stalberg@kbh.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera