Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

12 maj 2008

Förbättrad vård av de mycket för tidigt födda

Det bästa för ett foster är att få stanna i mammans mage graviditeten ut. Men ibland är detta inte möjligt, utan barnet föds i förtid. I en nyligen framlagd avhandling från Lunds universitet beskriver läkaren Ingrid Pupp fynd som på sikt skulle kunna förbättra vården av de mycket för tidigt födda barnen.

Mycket för tidigt födda barn definieras som barn födda före 32 fulla graviditetsveckor. Numera överlever många av dessa små och omogna barn, men ibland till priset av skador som leder till försenad utveckling, CP (cerebral pares) och låg IQ med därav följande svårigheter i skolan.

Den vanligaste orsaken till en mycket för tidig förlossning är infektioner hos modern. Om denna passerar över till fostret uppstår en inflammation.

Ingrid Pupp har studerat nivåerna av vissa ämnen som påvisar en inflammation, och funnit ett samband mellan inflammation vid födelsen och sjuklighet på kortare eller längre sikt. Detta kan i förlängningen leda till försök att dämpa en eventuell inflammation kring födelsen, för att därmed förhoppningsvis förbättra de berörda barnens framtida utveckling.

Lundaforskaren har också funnit att nivåerna av en tillväxtfaktor kallad IGF-I (Insulin-like Growth Factor I) sjunker efter en för tidig födsel. Skälet är troligen både att barnet självt producerar för lite av detta ämne och att det får otillräcklig näring.

I livmodern får fostret via moderkakan normalt all den näring det har behov av. Utanför livmodern är det däremot svårt att ge mycket för tidigt födda barn tillräckligt med protein och kolhydrater, eftersom de inte tål de mängder de egentligen skulle behöva.

Ingrid Pupp har därför specialstuderat vissa för tidigt födda barn som fått plasma från vuxna blodgivare som ett led i behandlingen av lågt blodtryck. Tillförseln av plasma visade sig öka barnens IGF-I-nivåer.

Hon jämför nu IGF-I-nivåer, näringstillförsel, tillväxt och hjärnans utveckling hos olika mycket för tidigt födda barn. Hypotesen är att de barn som har högst nivåer av IGF-I i blodet också har bäst utveckling när det gäller både hjärnvolym och allmän tillväxt, medan de som har lägre nivåer utvecklas sämre.

– Vi tror att det kunde vara värdefullt att under de första levnadsveckorna tillföra renframställt IGF-I till de mycket för tidigt födda barn som har låga nivåer av denna tillväxtfaktor. Vi hoppas kunna studera detta i framtiden, säger Ingrid Pupp.

Kontaktinformation
Avhandlingen heter ”Inflammation and the insulin-like growth factor system at very preterm birth”. Ingrid Pupp träffas på tel 046-17 84 42 och ingrid.pupp@skane.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera