Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 maj 2008

VD som strateg – fri eller bunden?

Kommunikation, finansiell information och att få fram mätbara resultat – det är vad en VD på ett börsföretag måste prioritera. Ett företags börsintroduktion skapar en ny situation där analytiker och börsmäklare plötsligt blir mycket viktiga aktörer för företaget.

Anna Larsson har gjort djupintervjuer med en handfull verkställande direktörer i medelstora svenska företag. I sin avhandling i företagsekonomi tolkar hon deras agenda och vilka frågor en VD ägnar tid åt. Hon fann bl.a. att en börsintroduktion på ett avgörande sätt förändrar spelplanen för en VD.

– Som strateger får de en ny omvärld att ta ställning till. De får en extern part som de inte tidigare har haft. Betydelsen av att förse finansmarknaden, börsen, med aktuell information kan inte överskattas.

– Ingen kan kosta på sig att missköta informationshanteringen. De har fått en helt ny kategori av externa aktörer med stort tolkningsutrymme.

Det handlar alltså inte om företagets finansiärer utan om börsanalytiker och liknande, som ju utgör ett slags mellanhand till det finansiella kapitalet.
Det här betyder i sin tur att VD själv måste vara ständigt uppdaterad, vilket leder till en ökad betoning på mätbara resultat i företaget. Kraven ökar på att konstruera mätbara produktionsenheter och att driva mätbarhet så långt det bara går. Anna Larsson visar också vilken betydelse en börs-VD fäster vid tillväxt.

Hur fria är då dessa högt placerade och mäktiga personer i sina beslut och handlingsstrategier? VD i ett börsföretag är i sin vardag mer bunden än man kanske skulle tro, konstaterar Anna Larsson.
För studien valde hon chefer som inte själva är renodlade entreprenörer, dvs. som inte själva byggt upp företagen och därför är starkt känslomässigt engagerade i dem.

– Jag ville porträttera den rörliga, professionella VD:n, säger hon. Och jag hade, som många andra, en stereotyp bild av en rationell, kanske ganska hård person som inte låter sig styras av känslor.

Men det var en bild som hon fick revidera.

– Jag fick tänka om, jag mötte människor som drivs av ett intresse, en stark vilja att bygga något, att föra företaget med dess historia in i framtiden.

Kontaktinformation
Avhandlingen heter Strategists – free or bound? On individuality and typicality among CEOs. Telefon till Anna Larsson 0707 434160, e-post: anna.larsson@ihh.hj.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera