Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 maj 2008

Majoriteten av 95-åringarna lider av psykisk sjukdom

Psykiska sjukdomar är mycket vanliga bland riktigt gamla människor. En omfattande studie av 95-åringar i Göteborg visar att två-tredjedelar hade någon form av psykisk sjukdom. Resultaten presenteras i en avhandling från Sahlgrenska akademin.

– Detta innebär ett stort lidande för de gamla, säger överläkare Anne Börjesson-Hanson som skrivit avhandlingen.

Totalt 338 (263 kvinnor och 75 män) 95-åringar i Göteborg deltog i studien som inleddes 1996. Resultaten visar att två tredjedelar av 95-åringarna led av någon psykisk sjukdom. 52 procent hade en demenssjukdom, åtta procent en ångestsjukdom och tre procent en psykossjukdom. Demens var vanligare hos kvinnorna än hos männen, men vad gällde de andra psykiatriska sjukdomarna fanns ingen könsskillnad.

Bland dem som inte var dementa hade nästan var tredje person depressions- eller ångestsjukdom, tillstånd som liksom demens innebär nedsatt livskvalitet.
– Det är därför viktigt att upptäcka psykiska problem även bland de allra äldsta och också fortsätta forskningen inom detta område. Men det är ändå i detta sammanhang viktigt att betona att många av de gamla trots allt upplevde att de levde ett gott liv, säger Anne Börjesson-Hanson.

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för neurovetenskap och fysiologi
Avhandlingens titel: Dementia and other mental disorders among 95-year olds
Avhandlingen försvaras fredagen den 9 maj, klockan 13.00, V-husets aula, SU/Mölndal, Göteborg

Kontaktinformation
Avhandlingen är skriven av:
Överläkare Anne Börjesson-Hanson, telefon: 031–343 8650, 070–444 1059, e-post: anne.borjesson@neuro.gu.se

Handledare:
Professor Ingmar Skoog, telefon: 031–343 8640, e-post: ingmar.skoog@neuro.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera