Artikel från Chalmers tekniska högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

7 maj 2008

Alla ljud från lastbilen är inte buller

Ljudet i en lastbilshytt ska inte enbart ses som ett störande buller som man ska försöka dämpa när man bygger lastbilar. Erfarna lastbilschaufförer föredrar nämligen en ljudbild som ger dem information om hur körningen går, och uppfattar inte informationsbärande ljud som en störning.

Det visar Anders Genell i sin doktorsavhandling i teknisk akustik vid Chalmers. Han har gjort en serie av undersökningar med en modell av en lastbilshytt, där testpersonerna har utsatts för olika ljudbilder och ibland även för vibrationer i ratt och golv. De känslomässiga reaktionerna undersöktes hos två testgrupper – erfarna lastbilschaufförer och studenter.

– Testpersonerna fick uppge dels hur positiva eller negativa de kände sig, dels hur lugna eller uppjagade de kände sig, berättar Anders Genell. Det visade sig att studenterna upplevde ljudet mestadels som buller, medan chaufförerna såg delar av ljudet som positivt eftersom de fick information av det.

Att väga in testpersonens erfarenhet och ljudets informationsinnehåll är nytt när det gäller värderingen av ljudet i en lastbilshytt. Anders Genell har varit industridoktorand i samarbete med Volvo Lastvagnar, som vill utveckla sitt kunnande inom detta område.

– Tidigare har man oftast utgått från att allt ljud är buller, och har därför försökt kapa topparna i ljudbilden. Men om inget ljud sticker ut så återstår till slut bara ett allmänt brus som chaufförerna inte har någon användning av.

Exempel på ljud som chaufförerna vill höra är sådana visar att motorn fungerar som den ska när den belastas; i uppförsbacke eller när den accelererar. I övrigt vill de ha ett diskret motorljud för att kunna lyssna på talbok eller musik. De vill även ha en del ljud från däcken mot vägbanan, vilket bland annat kan ge information om hur halt det är.

Avhandlingen visar också att man måste ta ett helhetsgrepp på ljud och vibrationer för att skapa en bra arbetsmiljö. Om man påverkar en av ljud- eller vibrationskällorna så förändras uppfattningen av alla de andra.

Avhandlingen “Perception of Sound and Vibration in Heavy Trucks” försvarades den 28 april.

Avhandlingens abstract i Chalmers publikationsdatabas, CPL>>
http://publications.lib.chalmers.se/cpl/record/index.xsql?pubid=69946

Kontaktinformation
För mer information, kontakta:
Anders Genell, Avdelningen för teknisk akustik, Chalmers tekniska högskola
Tel: 031-772 22 17, mobil: 0708-39 12 40
anders.genell@chalmers.se

Huvudhandledare: Mendel Kleiner, Avdelningen för teknisk akustik, Chalmers tekniska högskola
Tel: 031-772 22 06
mendel.kleiner@chalmers.se

Bihandledare: Daniel Västfjäll, Avdelningen för teknisk akustik, Chalmers tekniska högskola
Tel: 031-772 22 06
danielv@chalmers.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera