Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

5 maj 2008

Ny kunskap om hur fettvävnad regleras hos vuxna

Forskare vid Karolinska Institutet gjort ett betydelsefullt genombrott i sökandet efter kunskap om hur fettvävnaden regleras hos en vuxen människa. I en artikel som publiceras i Nature visar de bland annat att det sker en ständig nybildning och nedbrytning av fettceller. Överviktiga personer bildar fler fettceller än normalviktiga – och antalet är konstant även efter kraftig bantning.

Tidigare har man trott att fettvävnaden hos vuxna kan expandera bara genom att redan befintliga fettceller ökar sitt fettinnehåll och därmed sin cellstorlek. Studierna som nu publiceras i Nature kullkastar denna teori. Ett internationellt forskarlag har, under ledning av Kirsty Spalding, Jonas Frisén och Peter Arner vid Karolinska Institutet, visat att det sker en ständig och kraftig nybildning av fettceller i vuxenlivet, vid alla åldrar och vid alla kroppsvikter (smal, överviktig, fet). Så mycket som 10 procent av fettcellerna nybildas per år. Däremot är det totala antalet fettceller konstant över tiden, vare sig man är smal, överviktig eller fet.

– Antalet är konstant eftersom 10 procent av kroppens fettceller varje år bryts ner genom celldöd. Med andra ord balanseras nybildning av fettceller mot nedbrytning av gamla fettceller, säger Peter Arner, professor vid Institutionen för medicin, Huddinge.

För att nå fram till sina resultat har forskarna utvecklat helt nya arbetsmetoder. Genom att mäta hur mycket radioaktivitet i atmosfären som byggs in i fettcellernas arvsmassa (DNA) kunde de bestämma fettcellernas ålder hos enskilda individer. Dessutom kunde de bestämma sambandet mellan storleken av fettceller och den totala fettvävsmängden hos ett mycket stort antal individer med varierande kroppsvikt.

Forskarlagets studier visar också att omsättningshastigheten av fettceller är dubbelt så hög hos feta jämfört med smala. På detta sätt hålls fettcellsantalet i kroppen konstant över tiden vare sig man är smal eller fet. Omsättningshastigheten påverkas inte om feta kraftigt bantar ner till normal vikt. Den nya kunskapen kan leda till nya behandlingsmetoder mot fetma som riktar sig mot de signaler och arvsanlag som reglerar nybildningen av fettceller.

– Resultaten kan åtminstone delvis förklara varför det är så svårt att hålla nere vikten efter bantning. De nybildade fettcellerna behöver snabbt fyllas på med fett, därmed ökar risken för att man går upp i vikt igen, säger Peter Arner.


Publikation: “Dynamics of fat cell turnover in humans”, Kirsty L. Spalding, Erik Arner, Pål O. Westermark, Samuel Bernard, Bruce A. Buchholz, Olaf Bergmann, Lennart Blomqvist, Johan Hoffstedt, Erik Erik Näslund, Tom Britton, Hernan Concha, Moustapha Hassan, Mikael Rydén, Jonas Frisén & Peter Arner, Nature AOP, 4 maj 2008.

För frågor, kontakta:

Professor Peter Arner
Tel: 08-58582342 eller 070-5798121
E-post: peter.arner@ki.se

Med dr Kirsty Spalding
Mobil: 070-4371542
E-post: Kirsty.Spalding@ki.se

Pressekreterare Katarina Sternudd
Tel: 08-524 838 95 eller 070-224 38 95
E-post: katarina.sternudd@ki.se

Kontaktinformation
Karolinska Institutet är ett av Europas ledande medicinska universitet. Genom forskning, utbildning och samverkan medverkar Karolinska Institutet till att förbättra människors hälsa. Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet utser varje år pristagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. För mer information besök hemsidan ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera