Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

5 maj 2008

Förändrad pedagogik kräver omfattande åtgärder

Den svenska förskolan förändrades radikalt under 1900-talets första hälft och fick en egen pedagogik skiljd från skolans. Johannes Westberg har studerat förändringen i sin avhandling och kommer fram till att det krävs omfattande ekonomiska och organisatoriska åtgärder för att åstadkomma en pedagogisk förändring. Disputationen äger rum den 9 maj.

Under 1800-talets andra och 1900-talets första hälft förändrades de svenska förskolornas pedagogik. De barn som tidigare undervisats i bland annat läsning, skrivning och räkning sysselsattes under 1900-talets första hälft i allt större utsträckning med handarbeten, fingerlekar, allehanda pyssel och fria lekar. Johannes Westberg analyserar denna grundläggande förändring i förskolornas pedagogiska verksamhet i sin avhandling, som försvaras den nionde maj vid Uppsala universitet. Han visar att det finns flera skäl till den pedagogiska förändringen.

– En av de främsta poängerna med min undersökning är att den visar att förskolornas övergång från undervisning till förskolepedagogik kan förklaras av förutsättningarna för de enskilda förskolornas verksamhet; lokal debatt, förskolornas intäkter, deras relation till folkskolan, förskolefältets centralorganisationer och kommuner, säger Johannes Westberg.

Det var alltså inte så enkelt som att en ny syn på barn och nya pedagogiska idéer låg bakom förskolornas pedagogiska förändring. Anledningen till att undervisningen övergavs till förmån för förskolepedagogikens praktiska och fostrande sysselsättningar var i stället, menar Johannes Westberg, att de passade samtida debatt och var enklare att finansiera. Förskolepedagogiken etablerades också för att den kompletterade den undervisning som fanns i folkskolorna, motsvarade de krav som kommunerna ställde på förskolorna och överrensstämde med de pedagogiska normer som spreds av bland annat Svenska Fröbelförbundet.

Utöver att bidra till det historievetenskapliga studiet av pedagogisk förändring och dess villkor är Johannes Westbergs avhandling även av utbildningspolitiskt intresse.

– Min undersökning av de svenska förskolorna antyder att verklig pedagogisk förändring endast kan genomföras om omfattande åtgärder vidtas. Det räcker inte bara med nya pedagogiska idéer och statliga direktiv, utan det krävs stora ekonomiska och organisatoriska förändringar om arbetet i skola och förskola ska kunna styras i en ny riktning.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Johannes Westberg, 018-471 15 57, 073-90 79 690, e-post: Johannes.Fredriksson@hist.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera