Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

24 april 2008

Vävnadsspecifik blodstamcellinje etablerad från embryonala stamceller

En forskargrupp vid Umeå centrum för molekylär medicin (UCMM), ledd av professor Leif Carlsson, har lyckats med att specifikt etablera och isolera den vävnadsspecifika stamcell som producerar blodceller (blodstamcell) genom att använda genetiskt modifierade embryonala stamceller.

En ökad förståelse av regleringen av blodstamceller är viktig för att kunna vidareutveckla behandlingar av sjukdomar som kräver benmärgstransplantation, t. ex. leukemier, immundefekter och blodbristsjukdomar. Blodstamceller är unika eftersom de kan både kontinuerligt bilda alla typer av blodceller, men också göra nya stamceller, s. k. självförnyelse. Dessa två egenskaper är grunden till att vi har ett fungerande blodsystem livet ut och att benmärgstransplantationer är en fungerande behandlingsmetod.

Förståelsen för hur vävnadsspecifika stamceller bildas och regleras är av yttersta vikt för att kunna utveckla behandlingsformer inom den s.k. regenerativa medicinen, d.v.s. där skadad vävnad behöver ersättas med ny. En källa till transplanterbara celler för detta ändamål är embryonala stamceller eftersom de har en enastående förmåga att bilda olika typer av vävnader. Men ett av de stora problemen med embryonala stamceller är att på ett reproducerbart sätt etablera och isolera vävnadsspecifika stamceller, exempelvis blodstamceller, från dessa celler.

Trots att självförnyelseprocessen är välkänd så är de bakomliggande molekylära mekanismerna i stort sett okända. Det faktum att man nu på ett reproducerbart sätt kan etablera och isolera blodstamceller från embryonala stamceller kommer att ge viktig insikt i de molekylära mekanismerna som reglerar blodstamcellsfunktion och därmed skapa förbättrade behandlingsmetoder för patienter som behöver benmärgstransplantation, exempelvis vissa leukemipatienter.

Dessa rön publiceras i PLoS ONE på http://www.plosone.org/doi/pone.0002025.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Prof. Leif Carlsson, Umeå centrum för molekylär medicin (UCMM), på telefon 090-785 44 36 eller e-post leif.carlsson@ucmm.umu.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera