Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

21 april 2008

Akupunktur ger effektiv smärtlindring vid foglossning

Akupunktur i kombination med bland annat träning hemma är det överlägset bästa sättet att lindra gravidas smärtor i samband med foglossning. Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin.

Bäckensmärta, så kallad foglossning, är en vanlig åkomma hos gravida kvinnor i hela världen. Ungefär 20 000 svenska kvinnor drabbas årligen, och en tredjedel av dem har mycket svår smärta. De som haft ryggsmärta eller bäckensmärta tidigare har störst risk att drabbas. Smärtan uppträder över korsbenet och strålar ofta ner på lårens baksida. Ibland har kvinnorna också ont över blygdbenet. Förmågan att stå, gå och sitta påverkas. Det är viktigt att skilja bäckensmärtan från vanlig ryggsmärta eftersom felaktig behandling kan förvärra besvären. Det finns ingen behandling som botar bäckensmärta under pågående graviditet, men tillståndet kan lindras.

Leg barnmorska Helen Elden har genomfört studierna som ligger till grund för avhandlingen. I den ena studien inkluderades 386 gravida kvinnor med diagnostiserad bäckensmärta. Alla fick den vård som ges i normala fall vid bäckensmärta, så kallad standardbehandling vilket innebar råd, mjukt bäckenbälte och ett hemträningsprogram, en grupp fick som tillägg akupunktur och den tredje gruppen fick specifik stabiliseringsträning som tillägg.
– De kvinnor som fick både akupunktur och stabiliseringsträning upplevde en mer effektiv smärtlindring jämfört med enbart standardbehandling, säger Helen Elden.

En senare uppföljning av eventuell påverkan av behandlingarna visade att mindre allvarliga biverkningar i samband med akupunktur var vanliga hos modern men någon allvarlig påverkan på moder, graviditet, foster, förlossning eller det nyfödda barnet kunde inte upptäckas. Uppföljning efter förlossningen visade att nio av tio kvinnor skattade sin smärta till tio eller mindre på en 100-gradig skala tolv veckor efter förlossningen.

I den andra studien lottades 115 kvinnor med bäckensmärta slumpmässigt till behandling med akupunktur med penetrerande nålar, ”vanlig” akupunktur, eller till akupunktur med icke-penetrerande nålar, ”ytlig stimulering”. Båda behandlingarna gavs som tillägg till vanlig behandling. Kvinnorna var ovetande om vilken behandling de hade fått. Resultaten visar att båda grupperna fick lika god smärtlindrig.
– Men hos kvinnorna som fått akupunktur med penetrerande nålar ökade förmågan att utföra dagliga aktiviteter som påklädning, promenera, gå i trappor, stå framåtböjd, springa, tungt arbete och tunga lyft och en större andel var i arbete jämfört med kvinnorna som fått den ytliga formen av akupunktur, säger Helen Elden.

Avhandling för medicinde doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper
Avhandlingens titel: Treatment modalities for pelvic girdle pain in pregnant women
Avhandlingen försvaras fredagen den 18 april, klockan 9.00, Aulan, Kvinnokliniken, Östra sjukhuset, Göteborg

Kontaktinformation
Avhandlingen är skriven av:
Leg barnmorska Helen Elden, telefon: 070–288 7882, e-post: helen.elden@vgregion.se

Handledare:
Professor Henrik Hagberg, telefon: 031–343 4140, e-post: henrik.hagberg@obgyn.gu.se
Docent Hans-Christian Östgaard, telefon: 031–343 0874, e-post: hans-christian.ostgaard@vgregion.se
Med dr Lars Ladfors, telefon: 031–343 5734, e-post: lars.ladfors@vgregion.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera