Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 april 2008

Torv och träd bevarar hemligheter om Afrikas klimat

Hur såg klimatet ut på södra halvklotet under tidsperioderna ”Lilla Istiden” och ”Yngre Dryas”? I en avhandling vid Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi, Stockholms universitet, undersöker Elin Norström hur det gångna klimatet varierat i Sydafrika, genom att analysera olika klimatkänsliga parametrar i 16 000 år gammal torv, och i träd som började växa för cirka 600 år sedan. Resultaten kan hjälpa oss att förstå klimatförändringarna under samma period på norra halvklotet.

Utöver dagens globala uppvärmning som vi människor själva står ansvariga för, har flera naturliga klimatförändringar, ibland abrupta, ägt rum i våra trakter på norra halvklotet. Ett exempel är ”Lilla Istiden” (cirka år 1600-1700), då Europa upplevde ett svalare klimat än idag. Ett annat exempel är ”Yngre Dryas” för cirka 12 000 år sedan, då klimatet i stora delar av norra hemisfären plötsligt svängde om och blev kallare. Frågan är vad som triggar igång och styr dessa naturliga klimatförändringar?

– För att förstå förändringar i klimatet som skett på våra norra breddgrader, behöver vi också veta och förstå hur klimatet varierat i ett globalt perspektiv, säger Elin Norström vid Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi, Stockholms universitet som i sin avhandling undersökt klimatvariationer i Sydafrika genom att studera och analysera torv och träd.

Analyserna av torven visar att östra Sydafrika genomgått flera perioder då vegetationen dominerades av växter som kräver ett relativt torrt klimat. Dessa relativt torra perioder ägde rum för cirka 15 000, 12 000 och 6000 år sedan. Den torra perioden för 12 000 år sedan sammanfaller med tiden för ”Yngre Dryas” på norra hemisfären. Torvkärnan från Braamhoek är den första kontinuerliga dataserien som visar hur det gångna klimatet fluktuerat i östra Sydafrika.

– Även om många fler serier behöver studeras innan man kan dra slutsatser om orsakerna till klimatförändringarna under denna tidsperiod, tyder resultaten på att bland annat astronomiska faktorer, som förändringen i solinstrålning på södra hemisfären, kan ha påverkat nederbördsmönstret i regionen i det storskaliga tidsperspektivet, säger Elin Norström.

Kemiska analyser av 600 år gamla träd ger information om klimatet i ett kortare tidsperspektiv och innefattar tiden för ”Lilla Istiden”.

– Enligt isotopsammansättningen i träden, upplevde norra Sydafrika då troligtvis ett torrare klimat. Samtidigt visar andra klimatarkiv från ekvatoriella Afrika indikationer på ett våtare klimat under samma period. Detta tyder på att det är möjligt att ett El Niño-liknande processer indirekt har påverkat klimatet i Afrika under denna period, säger Elin Norström.

Avhandlingens titel: Late Quaternary climate and environmental change in the summer rainfall region of South Africa.

Kontaktinformation
Ytterligare information:
Elin Norström, Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi, Stockholms universitet, tfn 08-6747166, mobil 070-2887871, e-post elin.norstrom@natgeo.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera