Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 april 2008

Nya metoder ger vassare teknik för solenergi

Linda Brus har vidareutvecklat och testat nya metoder för att göra solenergianläggningar mer konkurrenskraftiga. Den 25 april disputerar hon vid Uppsala universitet.

På grund av de effekter användandet av fossila bränslen har på klimatet, har intresset för alternativa energislag ökat. Att använda solenergi för att producera värme eller kyla kan utgöra en del av lösningen när fossila koldioxidgenererande energislag ska ersättas med miljömässigt hållbara alternativ.

Linda Brus har i sin avhandling utvecklat metoder för att simulera och styra solvärme- och solkyleanläggningar. Sådana anläggningar kan användas för uppvärmning eller luftkonditionering av såväl småhus som kontorsbyggnader. Syftet med metodutvecklingen är att kunna utnyttja den tillgängliga solenergin så effektivt som möjligt för att producera värme eller kyla, trots de variationer i solinstrålning som följer av väder med växlande molnighet.

– Ett effektivt utnyttjande av solenergin är en förutsättning får att den här typen av energilösningar ska kunna konkurrera med mer konventionella energislag, säger Linda Brus.

Metoderna kan både utnyttjas i anläggningarnas utvecklingsfas och för att styra befintliga system. Men flera av metoderna är generella och kan därmed även användas för att lösa problem inom andra tekniska områden än solenergi.

– Avhandlingen bidrar både till att utöka ”verktygslådan” för andra forskare och förhoppningsvis även till en fortsatt utveckling av solenergi som ett reellt alternativ till fossila bränslen, säger Linda Brus.

Arbetet har delvis skett i samarbete med forskare vid universitetet i Sevilla, där den undersökta solvärme- och solkyleanläggningen finns.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Linda Brus, tel: 018-471 33 97, 070-693 89 88, e-post: Linda.Brus@it.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera