Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 april 2008

Är föreningsidrotten till för alla?

Vem har egentligen möjlighet att vara idrottsaktiv? Är föreningsidrotten till för alla och vilken idrottsform är den mest jämlika? Vilket lärande pågår inom idrotten och vilka konsekvenser får det i ett vidare perspektiv? Dessa frågor undersöks och diskuteras i en ny avhandling i pedagogik vid Stockholms universitet.

Om i vilken utsträckning och i vilka former 16-åringar idrottar handlar avhandlingen ”Ungdomarna och idrotten – tonåringars idrottande i fyra skilda miljöer” av Bengt Larsson vid Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot tekniska estetiska och praktiska kunskapstraditioner, Stockholms universitet. Han har studerat ungdomars idrottsvanor i och utanför en förening och fokus har varit på att relatera idrottsvanorna till boendeort, socioekonomiska omständigheter och kön.

Idrott intar en central position i ungdomars fritidsvanor. Resultaten visar att det är i det lokala perspektivet man bäst kan förstå idrotten.

– De idrottsvanor ungdomar utvecklar är följden av ett komplext samspel mellan egna önskningar, uppväxtvillkor, lokala traditioner, utbud, livsvillkor och rådande genus- och statusordningar, säger Bengt Larsson.

Avhandlingen visar även att möjligheterna att delta i idrott är begränsade för stora grupper ungdomar idag.

– Föreningsidrotten, det vill säga den idrott som stöds med offentliga medel, är den idrottsform av de jag studerat som i störst utsträckning är villkorad i den bemärkelsen att en hög socioekonomisk position ökar benägenheten att föreningsidrotta, säger Bengt Larsson.

I avhandlingen sätts frågor om idrottens tillgänglighet i centrum och den belyser ungdomars möjligheter att bedriva och delta i idrott mot bakgrund av de egna livsvillkoren. Avhandlingens perspektiv är huvudsakligen sociokulturellt.

Kontaktinformation
Ytterligare information:
Bengt Larsson, Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot tekniska, estetiska och praktiska kunskapstraditioner, Stockholms universitet, tfn 08-12076530, mobil 070-2378790, e-post Bengt.larsson@utep.su.se.

För bild, kontakta universitetets presstjänst, e-post press@su.se, tfn 08-164090.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera