Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 april 2008

Vart tredje skolbarn har smärtproblem

Vart tredje barn mellan 6 och 13 års ålder har återkommande smärta från mage, huvud och rygg. Dessa barn har dessutom betydligt sämre livskvalitet än andra skolbarn, skriver Solveig Petersen i en ny doktorsavhandling vid Umeå universitet.

Det är välkänt att långvariga smärttillstånd ger många vuxna en besvärlig livssituation. Många ungdomar lider också av återkommande huvudvärk, magont och muskel- eller skelettsmärtor, men problematiken bland yngre barn har fått mindre uppmärksamhet. Avhandlingen, som studerar barn från förskoleklass till och med mellanstadiet, finner en hög andel smärtproblem också i dessa låga åldrar. Två tredjedelar av eleverna i studien har huvudvärk, magont och/eller ryggvärk minst en gång varje månad och hälften av dessa har ont en eller flera gånger i veckan. Problemen växer med åldern men är ändå vanliga redan bland de allra yngsta: Var femte sexåring har huvudvärk, magont eller ryggvärk minst en gång i veckan.

Den höga andelen barn med smärtproblem är oroande, bland annat på grund av att barnen med återkommande smärta visade sig ha väsentligt sämre livskvalitet, både fysiskt och när det gällde emotionell och social funktion och allmänt välbefinnande. De fungerade också sämre i skolan än kamrater som inte hade återkommande smärta. Bara ett fåtal av dem hade haft kontakt med hälso- och sjukvården för sina smärtproblem, men deras livskvalitet var lika mycket nedsatt som den enligt tidigare studier är hos barnpatienter på specialistsmärtmottagningar.

Ett viktigt fynd i avhandlingen är att barn med återkommande smärta, speciellt om de har ont ofta, för det mesta har besvär från flera olika ställen på kroppen. Det tyder på att dessa barn ofta har en allmän smärtstörning.

Avhandlingens fynd är angelägna, speciellt med tanke på barnens ålder. De första skolåren är betydelsefulla för den personliga utvecklingen och under dessa år ska barnet också skaffa sig viktiga kunskaper och färdigheter inför framtiden. Tidigare undersökningar har dessutom visat att smärtproblem i barndomen ofta kvarstår i vuxen ålder och då med en koppling till psykiska problem. Det är därför viktigt att skaffa mer kunskaper om hur återkommande smärta hos barn kan förebyggas.

Fredagen den 11 april försvarar Solveig Petersen, Institutionen för klinisk vetenskap, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Recurrent Pain and Quality of Life in Young Schoolchildren. Svensk titel: Återkommande smärta och livskvalitet bland yngre skolbarn.
Disputationen äger rum kl 09.00 i sal B, Tandläkarhögskolan.
Fakultetsopponent är docent Sven Bremberg, Karolinska Institutet.

Kontaktinformation
Solveig Petersen är doktorand vid Inst. för klinisk vetenskap, enheterna för pediatrik och barn- och ungdomspsykiatri, och kan nås på mobil 070-392 52 10, e-post: solveig.petersen@pediatri.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera