Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

4 april 2008

Användarna bär ansvaret

Internet lägger ett större ansvar på användarna än traditionella medier, både när det gäller att bedöma trovärdighet och att hantera yttrandefrihet. Samtidigt suddas gränsen mellan avsändare och användare ut allt mer.

Webbplatsen Levande historia öppnade 1998, som ett led i ett regeringsstött projekt om förintelsen. Sidorna kopierades och lades lätt förvrängda ut under titeln Sann historia. Texterna ändrades så att hela förintelsen ifrågasattes på ett subtilt sätt. För den icke invigde eller ouppmärksamme var det lätt att blanda ihop de två webbplatserna.

Händelsen blev utgångspunkt för Maria Mattus´ studier i användandet av Internet. Nu disputerar hon på Tema Kommunikation. ”Uppslagsverket” Wikipedia är ett annat av hennes studieobjekt.

– Wikipedia är ett annorlunda fenomen, säger hon. Texterna är inte faktagranskade, de utvecklas och korrigeras i en kollektiv process. Det är öppet för alla att lägga in och korrigera artiklar. Att redigera och bidra med texter är lätt.

För Wikipedia-användaren gäller alltså att själv avgöra graden av tillförlitlighet, samtidigt som hon/han är med och delar på ansvaret för att artiklarna är korrekta.

Med hjälp av länkar och hypertexter skapar Internet-användarna i stor utsträckning själva den information och det sammanhang de söker. Informationssökandet blir individuellt. Internet har också gjort det billigare och enklare än någonsin tidigare att själv publicera texter, bilder och ljud.

Internet är anonymt men ger en falsk känsla av närhet, intimitet. Det privata och det offentliga glider ihop, inte minst på de numera populära bloggarna.

Och vems är ansvaret när bedragare som den s.k. Alexandramannen lockar unga flickor att skicka nakenbilder på sig själva och gå med på sexmöten?

– Det går aldrig att lasta en anonym person för något man själv gjort, säger Maria Mattus. Användaren bär själv ansvaret. Jag tror medvetenheten rent generellt behöver öka om hur vi använder Internet och vilka konsekvenser det kan få.

Krav på censur och reglering av Internet förekommer ständigt. Men Maria Mattus tror inte att censur är en framkomlig väg. Istället gäller det för användarna att vara medvetna om mediets begränsningar och faror, säger hon och myntar begreppet ”den navigerande människan”, som den människotyp som behövs för detta.

Kontaktinformation
Maria Mattus disputerar den 4 april. Hon nås på telefon 036-125220, e-post: maria.mattus@hlk.hj.se. Avhandlingen heter ”De länkade orden. Den digitala arenans dynamik”.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera