Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

3 april 2008

Hur etiska är de etiska fonderna egentligen?

Under de senaste åren har s.k. etiska fonder blivit alltmer populära och många småsparare har valt att placera sina pengar i sådana fonder. Frågan är dock vad som skiljer dessa från andra placeringsalternativ, och hur etisk en s.k. etisk fond egentligen är. I en aktuell avhandling från Göteborgs universitet menar Joakim Sandberg att de etiska fonderna sällan har en genomtänkt etisk hållning och aldrig verkar beredda att offra ekonomisk avkastning för att skapa förändring. Detta gör att de i bästa fall är tandlösa – i sämsta fall rent hyckleri.

– De etiska fonderna lovar mycket, menar Joakim Sandberg. Om man placerar sina pengar “etiskt” sägs det att man är med och förändrar världen. Men när det kommer till kritan har de flesta etiska fonder en väldigt fyrkantig och förenklad syn på etik. Det “etiska” i en etisk fond verkar mest handla om att skapa en så tilltalande yta som möjligt för att attrahera mer kapital, och mindre om att göra världen bättre. – Visst har man lyckats locka många småsparare med sina fina ord, men frågan är vad detta har med etik att göra, säger Joakim Sandberg.

Den populära bilden av vad som utmärker en etisk fond är nog att den undviker att placera pengar i t.ex. vapen-, tobaks- och porrindustrin. Detta är också vad de etiska fonderna säger att de gör, men det är tveksamt om detta är mer än retorik. Alla företag tjänar ju pengar på bankernas räntor, och de flesta banker investerar i både vapen, tobak och porr.

– Att tro att det går att bli helt fri från inblandning i dessa industrier är naivt, menar Joakim Sandberg. Dessutom ifrågasätter han om det är önskvärt: Så länge det finns gott om placerare som gärna investerar i vapen spelar de etiska fondernas agerande på börsen ingen som helst roll för vapenindustrin. – Att försöka svära sig fri från problemen snarare än att ta itu med dem är nonchalant, för att inte säga rent hyckleri, menar han.

Joakim Sandberg är ändå optimistisk. Idén att använda börshandel och aktieägarskap för att ställa krav på företag och belöna dem som tar störst samhällsansvar är i grunden god. Men att verkligen göra skillnad kostar förstås pengar – pengar som dagens etiska fonder inte är beredda att betala.

– Om det skulle gå riktigt dåligt för t.ex. tobaksbolagen skulle troligen också de etiska fonderna förlora pengar. Av denna anledning är de alltför sällan speciellt radikala i sitt förhållningssätt till vad de uppfattar som oetiskt. Så länge den ekonomiska avkastningen fortfarande är det som är viktigast för de etiska fonderna, och de fortsätter att stoppa huvudet i sanden istället för att ta itu med problemen, är det svårt att se hur de skulle kunna förändra världen, avslutar Joakim Sandberg.


Avhandlingens titel: The Ethics of Investing. Making Money or Making a Difference?
Disputationen äger rum lördagen den 5 april 2008 kl 13.00
Plats: Lilla hörsalen, Humanisten, Renströmsgatan 6, Göteborg

Kontaktinformation
För ytterligare information kontakta Joakim Sandberg, tel. 031-786 4571 (arb), mobiltel. 0708-35 65 32, e-post: joakim.sandberg@filosofi.gu.se

Kontaktperson: Barbro Ryder Liljegren
Humanistiska fakulteten, Göteborgs universitet
Tel. 031-786 48 65, e-post barbro.ryder@hum.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera