Tema

Genförändrad raps oväntat långlivad

Enstaka plantor av genetiskt förändrade grödor – GMO – kan dyka upp på en åker tio år efter det att de odlades. Så förhåller det sig i alla fall med raps. Det visar en studie utförd av växtekologen Tina D´Hertefeldt vid Lunds universitet. Studien publiceras i dag on-line i Biology Letters som publiceras av brittiska Royal Society.

Tina D´Hertefeldt och hennes kollegor undersökte ett fält i Skåne där ett företag för tio år sedan hade tillstånd att göra försök med GMO-raps. Den genförändrade varianten hade gjorts resistent mot bekämpningsmedlet Basta. Efter försöksodlingen i mitten av 90-talet hade ingen ytterligare raps odlats på fältet men trots detta kom det årligen upp plantor. Man misstänkte därför att frön från GMO-försöket kunde finnas kvar i jorden trots att alla rekommenderade åtgärder hade vidtagits för att undvika detta.

Genom att testa plantorna för resistens mot GMO-försökets bekämpningsmedel och därefter analysera överlevande plantor molekylärt kunde D´Hertefeldt och hennes kollegor visa att det tio år efter odling fortfarande gror genetiskt förändrade plantor. Tätheten motsvarar 100 plantor per hektar.

Det går att som en säkerhetsåtgärd gentekniskt förhindra blomning och frösättning av GMO-grödor men i fallet raps är det poänglöst eftersom det är just de oljerika fröna som skördas. Jordbruksverket har föreskrifter för hur man samlar upp frön vid GMO-försök. Likaså gäller regeln att man inte får odla samma gröda på samma åker förrän fyra år efter försöksodlingen.

– Vi blev rätt förvånade över resultaten, säger Tina D´Hertefeldt som samarbetat med forskare i Danmark där man har stor erfarenhet av GMO-raps.

– Ingen annanstans har man funnit så lång överlevnad av GMO-avkommor i åkermark. Det finns modeller som förutsagt att det är möjligt men få system där man kunnat testa det. Resultaten medför inte att man måste ifrågasätta de säkerhetsregler som gäller vid GMO-försök. Men väldigt mycket av diskussionen om GMO-raps och andra GMO-grödor har handlat om riskerna för spridning utanför odlingarna. Man har inte tänkt så mycket på att grödorna faktiskt också kan överleva som frön länge på den plats där de odlades. Det är något som borde undersökas grundligare.

Kontaktinformation
Studien i Biology Letters heter Long-term persistence of GM oilseed rape in the seedbank och kan läsas på http://journals.royalsociety.org/content/110824/ Författare är Tina D´Hertefeldt, Rikke B Jørgensen och Lars B Pettersson. Tina D´Hertefeldt nås för ytterligare information på tel 073 6592286 eller e-post tina.dhertefeldt@ekol.lu.se

Genförändrad raps oväntat långlivad

 lästid ~ 2 min