Tema

Ny syn på global rättvisa ställer krav på handelsavtalen

Det sägs att alla tjänar på att världshandeln ökar, men är det tillräckligt för att den ska ses som rättvis? I en avhandling vid Uppsala universitet lanserar statsvetaren Jörgen Ödalen en ny idé som går ut på att vi, genom att ingå handelsavtal med andra länder, även tar på oss vissa plikter som rör hur ett rättvist utbyte av varor och tjänster ska gå till. Avhandlingen granskas den 27 mars.

När man talar om de moraliska aspekterna av globaliseringen och de ekonomiska klyftorna i världen lyfts ökad fri handel ofta fram på en lösning på problemet.

– Det är antagligen sant att både fattiga och rika tjänar på ökad handel, men det betyder inte nödvändigtvis att handeln är rättvis, säger Jörgen Ödalen.

I sin avhandling Rolling Out the Map of Justice talar han för en ny syn på global rättvisa, där de som ingår handelsavtal även förbinder sig att följa vissa rättviseprinciper. Att vi i den rika delen av världen har plikter gentemot fattigare länder är en åsikt de flesta delar, men oftast har man tänkt sig att det endast är en fråga om att avhjälpa lidande och svält. Jörgen Ödalens modell omfattar mer än så.

– Om det istället är av rättviseskäl vi bör stödja länder i tredje världen måste vi göra det i betydligt högre grad än vad vi gör idag, säger han.

Det handlar framför allt om att ta hänsyn de stora skillnader i maktförhållanden som existerar mellan rika och fattiga länder, där det finns risker för att rika länder utnyttjar sin starkare förhandlingsposition för att vinna orättvisa fördelar när handelsavtalen ingås.

I avhandlingen presenterar Jörgen Ödalen ett antal principer som enligt honom bör reglera den internationella handeln för att skydda fattiga länder i deras särskilda utsatthet. Dessa principer handlar bland annat om hur vinsterna av den internationella handeln bör fördelas mellan rika och fattiga länder, och hur beslutsfattandet inom världshandelsorganisationen WTO bör vara utformat.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Jörgen Ödalen, 018-25 39 63, 073-378 57 51, e-post: Jorgen.Odalen@statsvet.uu.se

Ny syn på global rättvisa ställer krav på handelsavtalen

 lästid ~ 1 min
The feature is not activated