Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 mars 2008

Produktionsmetoder bestämmer atomklustrens egenskaper

Atomkluster kan användas till exempel som beläggning för att ge material olika egenskaper. Fysikern Andreas Lindblad vid Uppsala universitet har studerat bland annat klustrens struktur, och visar i sin avhandling att man med hjälp av olika produktionsmetoder kan ge klustren olika strukturer och därmed även olika egenskaper. Avhandlingen granskas den 14 mars.

Andreas Lindblad har i sin avhandling dels studerat blandade kluster, dels vissa processer som är unika för atomkluster och annan kondenserad materia. Med hjälp av fotoelektronspektroskopi och andra former av elektronspektroskopi – dvs genom att bestråla prover med ljus av en bestämd våglängd, så att elektroner frigörs – har han studerat systemens elektroniska struktur, och indirekt även deras geometriska struktur.

– Det visade sig att olika produktionsmetoden ger upphov till olika strukturer hos blandade kluster. Beroende på tekniken går det att skapa strukturer som är som olja på vatten eller som vatten på olja, berättar han.

Resultaten av hans studier av modellsystem kan också hjälpa forskarna att förstå hur man kan skapa mer komplexa system med en önskad struktur, till exempel metallpartiklar beklädda med molekyler. Om man kan bestämma dessa partiklars struktur och funktion kan man i framtiden skapa nya material med speciella egenskaperna, som till exempel kan användas för att göra datorprocessorer, katalysatorer och solceller mer effektiva.

Den forskargrupp Andreas Lindblad ingår i har också, i samarbete med kollegor i Tyskland, gjort experimentella observationer av en nyupptäckt typ av sönderfallsprocess som sker i kondenserad materia i samband med elektronspektroskopi. Den här processen, som forskare förutsade i teorin i slutet av 1990-talet, kan bland annat öka förståelsen för strålningsskador som uppstår i våra DNA-molekyler när de utsätts för lågenergistrålning, till exempel i form av solens UVA-strålning.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Andreas Lindblad, 018-471 36 01, 070-939 76 42, e-post: andreas.lindblad@fysik.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera