Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 mars 2008

Pengar utan arbete – kan det vara rättvist?

Kan det vara rättvist att ge varje person en inkomst eller ett kapital – utan krav på motprestation? Frågan besvaras jakande i en ny avhandling i statsvetenskap av Simon Birnbaum vid Stockholms universitet. – Det ligger ett rättviseproblem i att vissa underkastas mycket strikta villkor för att få en minimiinkomst när andra kan få omfattande resurser utan krav på arbetsinsats, till exempel genom ett arv, säger han.

Birnbaum ställer aktuella debatter om generell välfärd och aktiveringskrav i rättviseteoretisk belysning och diskuterar bland annat förslaget om medborgarlön. En av utgångspunkterna är tanken, inspirerad av John Rawls, att det tycks orättvist att vissa personer får sämre villkor än andra till följd av omständigheter de inte kan påverka, till exempel hur rika (och generösa) föräldrar de har eller vilka nätverk de föds in i.

Ett krav på en generell och villkorslös fördelning av resurser är kontroversiellt, bland annat för att detta utmanar principer om reciprocitet. Det tycks orättvist att arbetsföra personer ska få del av frukterna av andras ansträngningar utan att behöva ge någonting tillbaka. Birnbaum menar dock att reciprocitet inte ger oss en uttömmande bild av social rättvisa. Sådana krav slår lätt orättvist mot de sämst ställda om dessa skyldigheter inte föregås av en mer grund-läggande utjämning av gåvoliknande tillgångar.

– Det verkar i allt högre grad betraktas som oproblematiskt att välbärgade personer förses med resurser utan att behöva ge något i gengäld eller stå till svars för hur medlen används. Idag rör vi oss till exempel bort från beskattning av arv, gåvor och stora förmögenheter. Samtidigt uppställs allt striktare villkor och aktiveringskrav på personer som är nödställda och i behov av offentligt stöd.

Birnbaum argumenterar för att en sådan ojämlikhet i utgångsvillkor får stora konsekvenser för människors materiella oberoende, deras möjligheter att fullfölja sina livsmål och den förhandlingsmakt de har i förhållande till arbetsgivare, livspartners och välfärdssystem. Att försöka hitta generella politiska instrument för en jämnare spridning av sådana tillgångar, och därigenom motverka beroende av behovsprövade bidrag, innebär inte ett försvar för någon allmän kravlöshet.

– Olika fördelningsarrangemang vilar på olika principer. Vi tycker att det vore fel att ge människor rätt till arbetslöshetsersättning om de inte aktivt söker jobb, men de flesta av oss tycker också det är varje persons ensak om hon väljer att använda ett arv till att starta ett eget företag eller resa jorden runt. Enligt den idétradition jag spårar och bidrar till, som finns representerad från vänster till höger, är det inte orättvist i sig att människor förses med vissa tillgångar utan krav på motprestation. Rättviseproblemet uppstår när deras fördelning är så skriande ojämlik som idag.

Disputationen äger rum fredagen den 14 mars 2008 kl. 13:00 i hörsal F11, Stockholms universitet.

Kontaktinformation
Ytterligare information
Simon Birnbaum, Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet, e-post: simon.birnbaum@statsvet.su.se. Tel: 0709-236212, 08-163722, webbsida: http://www.statsvet.su.se/hemsidor/birnbaum_r.html

För bild kontakta:
Press@su.se, tfn 08-16 40 90

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera