Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

11 mars 2008

Innehållsdesign gör undervisningsmaterialet mer flexibelt

Hur kan de som producerar digitalt undervisningsmaterial försäkra sig om att materialet kommer att fungera även med framtida versioner av datorprogram och operativsystem? Svaret heter innehållsdesign. I en avhandling i pedagogik som granskas vid Uppsala universitet den 14 mars beskriver Monica Langerth Zetterman hur digitalt material kan göras mer flexibelt.

Innehållsdesign handlar om att beskriva, ordna och bearbeta digitala material så att de ska kunna användas på många olika sätt, eller i datorprogram som man kanske inte ännu känner till. Det här gör man genom att systematiskt beskriva och strukturera innehållet, och sedan lagra det i ett format som är oberoende av den plattform där det skapats.

– Det handlar om att använda metoder och verktyg som gör det möjligt att designa flexibla digitala material, berättar Monica Langerth Zetterman.

Hon har undersökt på vilka sätt innehållsdesign kan användas för att utforma forsknings- och undervisningsmaterial. I avhandlingen fokuserar hon främst på själva processen med att utforma det digitala materialet, och beskriver olika sätt att ta sig an de pedagogiska utmaningarna som uppstår då man ska göra ett material tillgängligt för olika användargrupper både på webben och via andra medier. För att utforska innehållsdesignens möjligheter och begränsningar har hon använt sig av ett forskningsmaterial om kvinnor i offentlig verksamhet kring sekelskiftet 1900.

Avhandlingen visar att det med hjälp av innehållsdesign är fullt möjligt för forskare, lärare och studenter att ur samma källa utforma digitala material för fler ändamål än enkel webbpublicering eller pappersutskrifter. Med rätt uppbyggnad kan materialen även användas utanför det sammanhang där de från början producerades.

– Det här gör det möjligt att utveckla mångsidigare digitala arkiv, men också nya forsknings- och undervisningsmetoder, säger Monica Langerth Zetterman.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Monica Langerth Zetterman, 018-471 24 89, 070-394 54 30, e-post: monica.langerth@edu.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera