Tema

Blev kvinnorna arbetslösa när socialismen föll i Östeuropa?

Svaret på frågan är nej, kvinnor behåller sina jobb i samma utsträckning som män även i flera traditionellt orienterade länder i Östeuropa. Det visar en avhandling av södertörnsforskaren Akvile Motiejunaite, som disputerade den 7 mars vid Stockholms universitet.

Vad hände med kvinnors anställningar i Östeuropa efter socialismens fall? Har kvinnorna blivit hemmafruar, eller har de behållit sina tidigare positioner på arbetsmarknaden? Accepteras yrkesarbetande kvinnor? Det här är några av de frågor som undersöks i Akvile Motiejunaites avhandling vid Stockholms universitet.

Avhandlingen består av fyra artiklar, som tar upp de gemensamma frågorna ur olika perspektiv. Avhandlingen är i huvudsak inriktad på de baltiska staterna, men forskningen har även inbegripit Tyskland, Sverige och Ryssland. Tidsperioden som undersökts startar med socialismens fall.

I sin avhandling argumenterar Akvile Motiejunaite mot en vanlig uppfattning, också bland samhällsforskare, att kvinnor har förlorat på övergången från socialism till marknadsekonomi. Ofta har man försummat att jämföra kvinnors och mäns situation utifrån deras tidigare positioner i arbetslivet.

– Forskningsmaterialet visar att både män och kvinnor förlorade sina arbeten under övergången, till exempel utgjorde kvinnor en majoritet av de yrkesarbetande i det socialistiska Litauen. En inte oväntad följd av det var att just kvinnor förlorade sina jobb i större utsträckning än män när marknadsekonomin infördes, säger Akvile Motiejunaite.

Avhandlingen undersöker också hur attityder är kopplade till beteende. I de socialistiska länderna fanns en traditionell syn på könsrollerna. Ändå arbetade både kvinnor och män i stor utsträckning heltid. Vad hände då med könsrollerna när den socialistiska regimen föll i dessa länder? Man kunde tänka sig två olika vägar; antingen att kvinnor som tänker mer traditionellt väljer att i högre utsträckning vara hemma när möjligheterna finns, eller att traditionellt orienterade arbetsgivare avskedar kvinnorna.

– Båda förhållningssätten fanns i olika utsträckning representerade under övergången. Men min avhandling visar att kvinnorna behållit sina yrkespositioner i de flesta östeuropeiska länder och att könsrollerna blivit mindre traditionella, säger Akvile Motiejunaite.

Ett stort empiriskt material har använts, bland annat attitydunderökningar, arbetsmarknadsstatistik samt intervjuer med arbetslösa kvinnor.

Avhandlingens titel: Female employment, gender roles, and attitudes: The Baltic countries in a broader context

Ytterligare information
Akvile Motiejunaite, doktorand vid BEEGS, Institutionen för samhällsvetenskaper, Södertörns högskola, tfn 08-608 4958, mobil 0762211213, e-post akvile.motiejunaite@sh.se

Blev kvinnorna arbetslösa när socialismen föll i Östeuropa?

 lästid ~ 2 min