Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

6 mars 2008

Dator lär ut musikens känslomässiga uttryck

Datorprogram kan under vissa omständigheter vara lika bra som, eller till och med bättre än, en lärare när det gäller undervisning av känslomässigt uttryck i musik. Det visar Jessika Karlsson i sin avhandling i psykologi där hon presenterar en ny metod som kan användas musikundervisningen. Disputationen äger rum vid Uppsala universitet den 14 mars.

En viktig aspekt av ett musikutförande är förmågan att uttrycka känslor, ändå tyder forskning på att musikundervisning försummar denna aspekt. Jessika Karlsson började med att undersöka hur musikundervisning vanligen går till, med särskilt fokus på känslomässigt uttryck.

– Trots att det fanns skillnader mellan lärare utmärktes samtligas undervisning av en brist på tydliga mål, specifika uppgifter och informativ feedback, säger Jessika Karlsson.

Tillsammans med sin forskargrupp utvecklade och utvärderade hon sedan ett nytt datorprogram som analyserar musikutföranden och ger informativ feedback med förslag på hur det känslomässiga uttrycket kan förbättras. Musiker delades slumpmässigt in i tre grupper, där en grupp fick feedback från datorprogrammet, en från en lärare och en tredje blev utan feedback. Resultaten visar att musikerna tyckte att programmet var lätt att förstå och lätt att använda, men de ville ändå inte använda det i sitt framtida lärande.

– Men lyssningsexperiment visade att den största förbättringen ägde rum i den grupp som fick feedback från datorprogrammet.

Hon undersökte därför om oviljan att använda det nya datorprogrammet kunde bero på generellt negativa attityder till datorer, eller på att man ogillade själva innehållet i datorns feedback. Syftet med experimentet var dolt för deltagarna. Resultaten visar att feedback bedömdes som bättre om den verkligen kom från en lärare, eller om man trodde att den gjorde det – jämfört med om man trodde att den kom från en dator. I synnerhet uppskattades lärarnas exempel och förklaringar till varför deras förslag skulle fungera.

– Avhandlingen visar att musiker kan förbättra förmågan att uttrycka känslor genom datorstödd undervisning, men att sådan undervisning kan vinna på att inkludera aspekter som uppmuntran, exempel och förklaringar för att göra metoden mer attraktiv för potentiella användare, säger Jessika Karlsson.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Jessika Karlsson, mobil: 073-932 69 94, e-post: Jessika.Karlsson@psyk.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera