Artikel från Uppsala universitet
5 mars 2008

Ideellt arbete ger uttryck för vår syn på medborgarskap

Hälften av Sveriges vuxna befolkning arbetar ideellt, men varför gör vi det? I en avhandling i teologi vid Uppsala universitet har Johan von Essen studerat vad arbetet betyder för dem som jobbar ideellt. Han disputerade den 29 februari.

Det ideella arbetets betydelse för demokratin och välfärden har studerats, dess omfattning och struktur har kartlagts och dess ekonomiska värde har beräknats, men vi vet fortfarande relativt lite om vad det ideella arbetet betyder för dem som utför det. Johan von Essen har intervjuat fyrtio personer som arbetar ideellt med miljöfrågor, socialt arbete och idrott.

– Samtalen kom också att handla om de intervjuades livsåskådningar, eftersom de kretsade kring förhållandet mellan människan och samhället, och vad det innebär att vara en medborgare. När människor tänker efter vad de gör när de arbetar ideellt ger de också uttryck för sina tankar kring medborgarskap i det svenska samhället, berättar han.

Hur de intervjuade gestaltar sitt medborgarskap har därför, vid sidan av det ideella arbetets betydelse för dem, kommit att bli ett centralt tema i avhandlingen. Johan von Essen beskriver ideellt arbete utgående från fem teman; det är oavlönat, för någons nytta, frivilligt, ett uttryck för det egna engagemanget och äger rum i en gemenskap.

– Det formar också människors identitet, samtidigt som det är ett sätt att förverkliga sig själv och hitta en mening med sitt liv, säger han.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Johan von Essen, 08-555 05 144, 070-851 81 23, e-post: Johan.VonEssen@esh.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera