Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

3 mars 2008

Gen bakom sällsynt norrländsk muskelsjukdom identifierad

Forskare vid Umeå universitet har visat att förändringar i proteinet IscU som har en viktig uppgift vid bildandet av kroppens energimolekyl ATP orsakar Linderholms myopati.

Under många år har studier pågått för att hitta den genetiska bakgrunden till sjukdomen. Nu har två oberoende studier publicerats som identifierar en mutation i genen IscU (iron-sulfur cluster assembly protein U) som orsak till Linderholms myopati. Mutationen ligger i en del av genen som kallas intron. Dessa delar av genen tas normalt bort i den slutgiltiga ritningen (mRNA:t) för ett protein. I det här fallet leder mutationen till att en del av intronen felaktigt blir kvar i mRNA:t och resultatet blir ett felaktigt protein.

Konsekvensen av detta felaktiga IscU protein är nedsatt aktivitet av ett antal proteiner med Fe-S center, bland annat i mitokondriens andningskedja samt i citronsyracykeln. Det i sin tur resulterar i nedsatt förmåga att syntetisera kroppens energimolekyl, ATP.

Redan 1959 uppmärksammade professor Håkan Linderholm att en av hans medarbetare vid fysiologiska centrallaboratoriet Umeå lasarettet och hennes tre syskon fick hjärtklappning, andfåddhet och muskelsmärtor vid fysiskt arbete och att de led av en speciell muskelsjukdom.

Linderholm med medarbetare identifierade ytterligare personer i framförallt Västerbotten och Västernorrlands kustland med liknande symtom. De visade att sjukdomen var kopplad till en störning i mitokondrierna, energifabrikerna i muskelcellerna. Sjukdomen har identifierats hos 19 personer från nio familjer som sannolikt har en gemensam ursprungsfamilj på 1600 talet. Sjukdomen beskrives under namnet Hereditary myopathy with lactat acidosis, (HML), även kallad Linderholms myopati efter sin upptäckare.

Resultaten finns publicerade online ahead of print i tidskrifterna Human Molecular Genetics, http://hmg.oxfordjournals.org och American J Human Genetics, http://www.ajhg.org.

Kontaktinformation
För ytterligare information, kontakta:
Professor Monica Holmberg vid Inst. för medicinsk biovetenskap, medicinsk och klinisk genetik på e-post monica.holmberg@medbio.umu.se eller telefon 090-785 44 06.

Professor Lars-Eric Thornell, Integrativ medicinsk biologi, anatomi på e-post lars-eric.thornell@anatomy.umu.se eller telefon 090-786 51 42.

Universitetslektor Peter Andersen, Inst. för farmakologi och klinisk neurovetenskap, neurologi på e-post peter.andersen@neuro.umu.se eller telefon 090-785 23 72.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera