Artikel från Malmö universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

29 februari 2008

Ny avhandling visar metoder som kan användas för att ta fram läkemedel med ett ökat upptag i kroppen

Mucus, en proteinfilm med hög vattenhalt, är den yttersta delen av kroppens slemhinnor och den största gruppen av proteiner i mucus utgörs av muciner. I en ny avhandling från Malmö högskola har forskaren Olof Svensson undersökt hur muciner kan binda till andra molekyler i mucus och ämnen som finns i läkemedel.

Olof Svensson har byggt upp proteinfilmer med muciner och utvecklat metoder för att studera inbindning av läkemedelsbärande partiklar till slemhinnan. Undersökningarna och deras resultat redovisas i avhandlingen “Interactions of mucins with biopolymers and drug delivery particles” som han försvarar på Fakulteten för Hälsa och samhälle fredagen den 29 februari.

– I den första undersökningen har jag artificiellt byggt upp mucus genom att binda samman muciner med motsatt laddade molekyler, säger Olof Svensson. Jag har visat att det går att bygga sådana filmer och att bindningar mellan motsatt laddade molekyler kan vara viktiga för den sammanhållande proteinstrukturen i mucus.

De filmer som konstruerats innehåller mycket vatten och förväntas därför ha en smörjande effekt. Av denna anledning kan de användas för ytbeläggning av t.ex. kontaktlinser och tandproteser. Filmer som byggts upp med enzymer som har en hämmande effekt på bakteriernas tillväxt är extra intressanta i detta sammanhang. Slutligen kan de filmer som innehåller enzymer dessutom användas för att utveckla biosensorer med bättre detektionsförmåga och ökad livslängd.

I den andra delen av forskningsarbetet studerades partiklar som kan fungera som läkemedelsbärare och här samarbetade Olof Svensson med ett läkemedelsföretag i Lund.

– Målsättningen var att utveckla en metod som kan uppskatta förmågan hos partiklar att binda in till slemhinnan och det har vi lyckats med, säger Olof Svensson. Att mäta inbindningen är intressant eftersom mycket forskning har visat att partiklar som bättre binder in till slemhinnan också ökar upptaget i kroppen.

Genom att förändra ytan på partiklar med kitosan (en positivt laddad polysackarid) går det exempelvis att öka upptaget av aktiva substanser. Ett förbättrat upptag av läkemedel i kroppen ger billigare och effektivare läkemedel och också miljömässiga vinster.

– Min forskning handlar om ytkemi med medicinska tillämpningar, säger Olof Svensson. Ingången var grundforskning om slemhinnan och dess uppbyggnad och på senare tid har inriktningen mer varit mot läkemedel.

Olof Svenssons målsättning är att hans forskning nu ska komma till praktisk användning. I arbetet med avhandlingen har han också samarbetat med Odontologiska fakulteten vid Malmö högskola, ett samarbete som bland annat gällt dentala implantat och smörjande filmer.

Disputationen äger rum i aulan på Hälsa och samhälle, ingång 49, Universitetssjukhuset MAS, Malmö kl 9.00 fredagen 29 februari 2008. Det är fakultetens första disputation i biomedicinsk teknologi.

Avhandlingen kan beställas hos Holmbergs i Malmö AB, tel 040-660 66 00, www.holmbergs.com.

Kontaktinformation
För mer information kontakta Olof Svensson på olof.svensson@mah.se eller tel 040-665 79 56.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera