Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 februari 2008

Vaccinforskare visar hur tarmmiljön påverkar utvecklingen av ETEC-diarré

Hundratusentals barn dör årligen i diarrésjukdomen ETEC, och det finns i nuläget inget heltäckande vaccin. Forskare vid Sahlgrenska akademin söker efter verksamma komponenter som skulle kunna ingå i ett vaccin. En avhandling visar nu att en pusselbit i utvecklandet av ett vaccin kan vara hur ETEC-bakterien påverkas av miljön i tarmen hos den drabbade.

Den vanligaste orsaken till turist-diarré, ETEC, är också ett stort hälsoproblem bland barn och vuxna som bor i utvecklingsländer. Varje år dör i världen cirka 380 000 barn under fem år av diarrésjukdomen. Eftersom det idag inte något tillgängligt heltäckande vaccin mot ETEC forskas det bland annat vid Sahlgrenska akademin på att finna ett fungerade vaccin.

Matilda Nicklasson ingår i en forskargrupp som försöker identifiera verksamma vaccinkomponenter mot ETEC. I sin avhandling har hon bland annat undersökt hur ETEC reglerar de sjukdomsframkallande faktorer som orsakar sjukdomen under infektion inne i den mänskliga tarmen. Matilda Nicklasson har undersökt ETEC-bakterier från patienter vid International Centre for Diarrhoeal Disease Research (ICDDR,B) i Dhaka, Bangladesh, ett land där ETEC-bakterien är mycket vanlig. Det visade sig att vissa av bakteriens virulensfaktorer, alltså sjukdomsframkallande ytstrukturer och gifter, påverkas på olika sätt av miljön i tarmen. Faktorer i tarmen som påverkade var gallsalter, som utsöndras naturligt i tarmen från levern vid födointag, frånvaro av syre, samt näringsämnena glukos och aminosyror, som bildas när kolhydrater och protein bryts ner i tarmen.
– En intressant observation var att olika virulensfaktorer påverkas på olika sätt av dessa miljöfaktorer. Exempelvis blockerade gallsalter utsöndringen av ett av gifterna, samtidigt som en av ytstrukturerna krävde gallsalter för att transporteras ut till bakteriens yta. Man kan därför tänka sig att miljön i tarmen i viss mån styr infektionsförloppet, säger Matilda Nicklasson.

För att kunna utveckla verksamma vacciner mot ETEC är det viktigt att veta vilka virulensfaktorer som uttrycks av bakterien under en pågående infektion och hur tarmmiljön reglerar virulensfaktorerna.
– Ett viktigt fynd i min avhandling är att det snarare är transporten av virulensfaktorer ut från bakterien som påverkas av miljön i tarmen än själva genavskrivningen av de virulensfaktorer som vi har studerat. Det är därför viktigt att titta både på gen- och proteinnivå för att identifiera vaccinkomponenter och för att förstå hur ETEC infekterar den mänskliga tarmen och orsakar sjukdom, säger Matilda Nicklasson.

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för biomedicin, avdelningen för mikrobiologi och immunologi
Avhandlingens titel: Studies on the Expression and Regulation of Enterotoxins and Colonization Factors in Enterotoxigenic Escherichia coli (ETEC)
Avhandlingen är försvarad.

Kontaktinformation
För information kontakta:
Matilda Nicklasson, PhD, telefon: 031-786 6232, 0739-54 13 36, e-post: matilda.nicklasson@microbio.gu.se

Handledare:
Åsa Sjöling, telefon: 031-786 6232, 0702-34 58 15, e-post: asa.sjoling@microbio.gu.se
Ann-Mari Svennerholm, telefon: 031-786 6202, 0708-29 89 60, e-post: ann-mari.svennerholm@microbio.gu.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera