Tema

Ny avhandling kan ge bättre kvalitetsarbete på kliniker

Många sjukhuskliniker har ett aktivt kvalitetsarbete, men det kan vara svårt att välja den av många tillgängliga metoder som passar verksamheten bäst. Civilekonomen och medicinaren Stefan Kunkel har i sin avhandling kartlagt hur kvalitetsarbetet bedrivs i praktiken och presenterar praktiska verktyg som underlättar förbättringar. Disputationen äger rum vid Uppsala universitet den 3 mars.

Kvalitetsarbete tar tid och kostar pengar men kan vara lönsamt på lång sikt. Förutsättningen är att arbetet organiseras på ett effektivt och ändamålsenligt sätt utifrån ett helhetsperspektiv. Genom sin forskning om hur svenska sjukhuskliniker arbetar har Stefan Kunkel kunnat utveckla ett hjälpmedel för att göra just detta.

– Det handlar om verktyg för att beskriva och utvärdera kvalitetsarbetet idag och för att planera hur arbetet ska kunna bli bättre imorgon. Både chefer och personal inom sjukvården kan dra nytta av min forskning, säger Stefan Kunkel.

Idag har kliniker tillgång till en mängd olika metoder, tekniker och system för att arbeta med kvalitetsförbättringar. Var och en har sina fördelar och nackdelar. Vissa system kräver mycket resurser och ett omfattande administrativt stöd, exempelvis ackreditering enligt Iso-9000. Andra sätt att arbete med kvalitet kan vara mer beroende av ett välutvecklat samarbete mellan läkare och sjuksköterskor eller kanske av att det görs regelbundna uppföljningar och utvärderingar.

Ett viktigt resultat i Stefan Kunkels avhandling är att olika metoder och system för att arbeta med kvalitet har olika krav på organisation.

– Jag har beskrivit kraven för flera av de vanligaste metoderna, exempelvis för avvikelsehantering, kvalitetsregister och samordning mellan kliniker. Det kan hjälpa chefer och personal att välja rätt system utifrån de förhållanden som gäller för just deras verksamheter, förklarar han.

Ofta handlar det om att utveckla eller förändra system som redan finns på plats. Det kan dock vara lättare sagt än gjort.

– Tyvärr underskattas ofta svårigheterna med att införa nya metoder eller sätt att arbeta. Mina resultat är praktiskt användbara för att förbättra planering och genomförande av förändringar. Det ökar möjligheterna att göra rätt från början, säger Stefan Kunkel.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Stefan Kunkel, 073-583 83 27, e-post: Stefan.Kunkel@pubcare.uu.se

Ny avhandling kan ge bättre kvalitetsarbete på kliniker

 lästid ~ 1 min