Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 februari 2008

Hälften så många 50-åriga män får hjärtinfarkt idag som 1963

Dagens 50-åriga göteborgare röker mindre, har lägre blodtryck och bättre kolesterolvärden än de som var 50 år 1963. Det gör att hälften så många män får hjärtinfart idag. Det visar forskning från Sahlgrenska akademin.

– Med undantag av vissa infektionssjukdomar som polio och tuberkulos har så uttalad nedgång inte setts för andra sjukdomar, säger professor emeritus Lars Wilhelmsen som lett studierna.

Sedan 1963 har Wilhelmsens forskargrupp vid Sahlgrenska akademin studerat hjärt-kärlhälsan hos medelålders män genom att vart tionde år undersöka ett slumpvis urval av 50-åriga göteborgare. De tre viktigaste riskfaktorerna för att drabbas av hjärtinfarkt är rökning, högt blodtryck och höga kolesterolvärden. På alla dessa punkter har förbättringar skett sedan 1963.
– 1963 rökte 56 procent av 50-åringarna, 2003 var 22 procent rökare. Under samma tidsperiod minskade blodtrycket, från i genomsnitt 138/91 till 135/85, liksom kolesterolhalten i blodet, från 6,4 till 5,5 mmol/l. Dessa förbättringar, som i huvudsak inte beror på ökande läkemedelsbehandling utan på ändrade levnadsvanor, har lett till att det idag är hälften så många 50-åringar som drabbas av hjärtinfarkt jämfört med 1963, säger professor emeritus Lars Wilhelmsen.

Dessutom har dödligheten i hjärtinfarkt minskat under perioden. Dödligheten under första månaden efter en hjärtinfarkt är idag ungefär hälften så stor jämfört med 1963, vilket kan förklaras av bättre behandling.

Men allt har inte blivit bättre hos 50-åringarna. Genomsnittsmannens BMI har ökat med 1,6 enheter, från 24,8 till 26,4. Dagens 50-åringar rör på sig något mindre än 1960-talets och andelen diabetiker har ökat från 3,6 procent till 6,6 procent.

Enligt en riskfunktion som konstruerades av forskargruppen 1973 baserad på de tre viktigaste riskfaktorerna – kolesterolvärde, blodtryck och rökvanor – gick risken ner år 2003 till 42 procent av risken år 1963.
– Sedan mitten av 1970-talet har vi i Göteborg ett hjärtinfarktregister. Det visar att sedan 1975 har nyinsjuknandet i hjärtinfrakt gått ner till 45 procent, vilket överensstämmer med nedgången i risk enligt ovanstående data. Detta är första gången i världen som riskfaktordata kunnat relateras till nyinsjuknande, säger Lars Wilhelmsen.

Tidskrift: Journal of Internal Medicine
Artikelns titel: Secular changes in cardiovascular risk factors and attack rate of myocardial infarction among men aged 50 in Gothenburg, Sweden. Accurate prediction using risk models
Författare: Lars Wilhelmsen, Lennart Welin, Kurt Svärdsudd, Hans Wedel, Henry Eriksson, Per-Olof Hansson och Annika Rosengren

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
professor emeritus Lars Wilhelmsen, telefon: 031-29 51 82, e-post: lars.wilhelmsen@gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera