Artikel från Lunds universitet
20 februari 2008

Arbetsmarknadens krav gör sjukskrivna till arbetslösa

Det är inte bristande motivation som gör att sjukskrivna som också är arbetslösa har så svårt att komma tillbaka in på arbetsmarknaden. Den slutsatsen drar sociologen Daniel Melén vid Lunds universitet i en ny doktorsavhandling. Inte heller kan förklaringen sökas i att gruppen hamnar mellan stolarna hos Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Hans slutsats är att det är arbetsgivarna som på en hårdnande marknad blir allt mindre benägna att ta risker genom att anställa personer med begränsad arbetsförmåga.

Daniel Meléns nya avhandling “Sjukskrivningssystemet – Sjuka som blir arbetslösa och arbetslösa som blir sjukskrivna” visar att individens egen vilja och motivation att komma tillbaka i arbete är en viktig men inte avgörande framgångsfaktor.

– Det förändrade klimatet på arbetsmarknaden är det största hindret. Arbetsgivarna tvekar att anställa människor som kanske inte är 100 procent arbetsföra. Till syvende och sist är det någon som ska betala för arbetskraften och bedöma om den är värd att köpa eller inte.

Avhandlingen pekar på att samhällets syn på arbetsförmåga har förändrats och att myndigheterna inordnat sig efter de krav som råder i arbetslivet.

– I dag har vi en arbetsmarknad där arbetsgivarnas skyldigheter gentemot sina anställda har minskat och ett socialförsäkringssystem som anpassat sig efter det. Med allt fler visstidsanställningar blir sjukskrivna med svaga anställningskontrakt i högre grad arbetslösa, säger Daniel Melén.

Samverkan mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har ökat och de har blivit bättre på att skapa sysselsättning men grundproblemet kvarstår.

– Cirka en tredjedel av de arbetslösa långtidssjukskrivna återgår till arbete men av dessa jobb är ungefär 75 procent statligt subventionerade. Dock verkar också bara en liten del av dessa jobb övergå i reguljära anställningar, säger Daniel Melén.

Daniel Melén disputerar på avhandlingen “Sjukskrivningssystemet – Sjuka som blir arbetslösa och arbetslösa som blir sjukskrivna”, den 22 februari klockan 10, i Kulturens audiotorium, Lund.

Läs avhandlingen i fulltext på: http://www.lu.se/o.o.i.s?id=12588&postid=940955

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Daniel Melén, Mobil: 0730-544 673, Telefon: 046-222 34 99, E-post: daniel.melen@soc.lu.se
Bilder för fri publicering hämtas på: http://www.flickr.com/photos/lunduniversityeducation/

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera