Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 februari 2008

En kinesisk pionjär inom bildteori för tusen år sedan

Den traditionella konsthistorien har haft fokus på det klassiska kinesiska tuschmåleriet och andra konstformer. Men i Kina finns en mer än tvåtusenårig bildtradition, där olika typer av bilder använts för att illustrera och tydliggöra tankegångar inom olika discipliner. I en ny avhandling behandlas den kinesiske historikern Zheng Qiaos analyser av bildens funktion.

Han levde under Songdynastin för tusen år sedan, men hans tankar och idéer är lika aktuella idag och knyter an till en modern syn på bildvetenskap.

Han Si presenterar Zheng Qiaos liv och arbete i en inledande biografi, och sätter in honom i den historiska och kulturella miljö han verkade i. Hans viktigaste verk inom bildteorin, Tu Pu Lüe, är för första gången översatt till engelska. Zheng Qiao utgår från en analys av hur bilder använts – och gått förlorade – och betonar den centrala roll bilden har för kunskapsutvecklingen inom olika discipliner, som t. ex. astronomi, geografi och arkitektur.

Avhandlingsförfattaren analyserar Qiaos inflytande i den kinesiska traditionen fram till vår tid mot bakgrund av modern bildteori formulerad av W.J.T. Mitchell, Michael Twyman, James Elkins, och andra. I avhandlingen analyseras också centrala kinesiska begrepp inom bildteorin och de sätts i relation till nyckelbegreppen i det engelska språket.

Institutionen för Konst- och bildvetenskap vid Göteborgs universitet har varit pionjär när det gäller att studera bildens funktion. Opponenten professor James Elkins från Chicago är en av världens ledande forskare inom bildteorin.

Avhandlingens titel: A Chinese Word on Image. Zheng Qiao (1104-1162) and His Thought on Images.

Disputationen äger rum fredagen den 22 februari 2008 kl 9.00

Kontaktinformation
För ytterligare information kontakta Han Si 031-7115988, si.han@arthist.gu.se

Informatör: Barbro Ryder Liljegren
031-786 48 65

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera