Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 februari 2008

Chefer leder alltför många

Färre chefer, plattare organisationer och mer ansvar för den enskilde är nya ideal inom offentlig sektor. Men det är en modell som inte fungerar inom till exempel hemtjänsten. Det visar en avhandling från Göteborgs universitet.

I den offentliga sektorn eftersträvas allt plattare organisationer med få chefsnivåer.

– Idéerna kommer från det privata näringslivet och ett av målen är att öka effektiviteten genom förkortade beslutsvägar. En platt organisation kan också leda till att de anställda får ett eget ökat ansvar och kan påverka sitt arbete i högre utsträckning, säger Lena Andersson-Felé.

I en ny avhandling studerar hon faktorer som påverkar hur många anställda en chef i en platt organisation kan ha inom vård- och omsorgsområdet. Avhandlingen bygger bland annat på intervjuer med anställda och chefer på olika nivåer i fyra olika kommuner.

– Studien visar att de nya organisationsidealen, med en plattare struktur, färre chefer och mer egenansvar för de anställda inte fungerar inom hemtjänsten. Vare sig organisationen eller de anställda är mogna för det, säger Lena Andersson-Felé.

Enligt Lena Andersson-Felé finns det en konflikt i att de överordnade kräver att organisationen ska vara platt, samtidigt som exempelvis hemtjänsten fortfarande i praktiken genomsyras av traditionella hierarkiska strukturer.

– De nya idealen innebär att cheferna ska vara ledare och motivera och påverka sina underställda som i sin tur ska ta ett större ansvar, vilket de själva inte verkar vara medvetna om, säger Andersson-Felé.
– De förväntar sig helt enkelt att chefen ska vara chef och bestämma, styra och leda arbetet, fortsätter Andersson-Felé.

Avhandlingen visar också att det är svårt att fastställa en siffra för hur många underställda en personalansvarig kan vara chef över. Det varierar beroende på vilka krav och förväntningar som ställs på den personalansvariga chefen, från såväl underställda som överordnade.

– Studien visar dessutom att det antal personer som en chef kan styra och övervaka på ett effektivt sätt påverkas av mognaden och ledarbeteendet i organisationen, avslutar Andersson-Felé.

Kontaktinformation
Avhandlingsförfattare: Lena Andersson-Felé, 0340-431 91 (bost.), 031-786 5921(arb.)
lena.andersson-fele@spa.gu.se

Informatör: Jenny Johansson
031-786 4841

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera