Artikel från Polarforskningssekretariatet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 februari 2008

Unika mätningar av Antarktis inlandsis

Nu är svenska forskare hemma och påbörjar analyserna av data och material som insamlats under en tre månader lång bandvagnsexpedition på polarplatån i Antarktis.

Den japansk-svenska Antarktisexpeditionen, JASE, avslutas i dagarna och flera av deltagarna har nyss kommit hem till respektive land. Expeditionen har varit en stor framgång för vetenskap, teknik och internationellt samarbete.

– Planeringen av expeditionen tog sju år, efterarbetet beräknas ta fyra-fem år i anspråk och de flesta vetenskapliga rönen kommer att arbetas fram under de kommande åren, säger Per Holmlund, professor i glaciologi vid Stcokholms universitet.

Expeditionen har färdats med bandvagnar i 300 mil på hög höjd och i sträng kyla och utfört unika mätningar med radarteknik, samt provtagning av luft och snö. Utöver dessa kontinuerliga mätningar har specifika studier utförts, till exempel vid sjöar under glaciärisen och forskarna har kunnat konstatera att antalet sjöar är större än vad man tidigare trott. Dessutom fann de en ny sjö i ett område som troligen hyser fler sjöar.

– Vi har även visat att det även finns ett tydligt samband mellan mikrovågsreflektion och mängden snönederbörd därför att antalet snölager påverkar reflektionen. De nya resultaten kommer att användas för att teoretiskt lösa sambandet mellan markbundna mätningar och information från satelliter, vilket öppnar för klimatövervakning med fjärranalys, säger Per Holmlund.

Bland ytterligare intressanta resultat kan nämnas:
• att inlandsisens form och rörelsemönster varit oförändrat under de senaste 10 000 åren
• att istäckta dalgångar har påträffats som troligen är sedimentfyllda vilket ger viktig information om hur inlandsisen en gång bildades för 15-20 miljoner år sedan
• att nederbördsmönstret i det inre av Antarktis visar på stora oregelbundenheter som försvårar modellberäkningar av isens rörelse vid ett förändrat klimat.

Bandvagnstraversen färdades från den svenska forskningsstationen Wasa mot den japanska stationen Syowa, samtidigt som en japansk travers gick i motsatt riktning. Vid jultid möttes grupperna och, förutom julklappsbyten och traditionella julfiranden, utväxlades forskare och mätutrustning.

Polarforskningssekretariatet har ansvarat för operativ och logistisk ledning under traversen. Per Holmlund, Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi vid Stockholms universitet har det vetenskapliga ansvaret tillsammans med japanska kollegor vid NIPR, National Institute of Polar Research i Tokyo.

Läs mer om JASE på www.polar.se/expeditioner/swedarp2007_08/JASE.html Där finns även rapporter och bilder från expeditionen.

Kontaktinformation
Ytterligare information lämnas av informationssekreterare Eva Grönlund, Polarforskningssekretariatet, tel 08-673 97 30, 070-344 92 51, eller e-post eva.gronlund@polar.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera