Artikel från Handelshögskolan i Stockholm

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 februari 2008

Nya former för styrning växer fram i musikbranschen

Att försöka styra såväl konstnärliga som ekonomiska värden är ett av musikindustrins mest påtagliga dilemman. I en nyligen publicerad avhandling från Handelshögskolan i Stockholm (HHS) analyserar Linda Portnoff uppkomsten av olika strategier och metoder för att få ordning och kontroll i musikproduktionsprocesserna.

Musiker har i alla tider behövt hantera balansen mellan behovet av att uttrycka sig konstnärligt och samtidigt finna försörjning på längre sikt. Problematiken delas av musikbolagen eftersom initiering av nya musikproduktioner kräver finansiell stabilitet.

– Relationerna mellan musikbranschens aktörer styrs delvis av kontrakt om fördelningen av finansiella risker och eventuella förluster och vinster, men också till en viktig del av sociala, mer subtila kontrollmekanismer. Ett exempel är framväxten av umgängesformer med undertoner av kommersiella syften, säger Linda Portnoff.

Att försöka få de i grund och botten affärsmässiga relationer som utgör nätverken inom musikbranschen att likna de förbindelser som finns mellan vänner, har betydelse för både produktionen av konstnärliga värden och realiseringen av ekonomiska värden. En känsla av solidaritet byggs upp som blir effektiv ur styrningshänseende.

– Både villkoren för produktion och mönstren för konsumtion av musik håller på att ändras idag. I debatten kring musikbranschens strukturomvandling har betydelsen av balansen mellan det konstnärliga och det ekonomiska kommit i skymundan, säger Linda Portnoff.

Kontaktinformation
För ytterligare information, kontakta gärna:
Linda Portnoff
Institutionen för redovisning och rättsvetenskap,
Handelshögskolan i Stockholm
Tel: 08-736 93 89
Mobil: 070-465 89 46
E-post: linda.portnoff@hhs.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera