Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 februari 2008

Knäskålssenan kan bli försvagad efter korsbandsoperation

Ett sätt att laga ett skadat korsband är att använda knäskålsenans mittersta tredjedel för att ersätta korsbandet. Operationsmetoden har dock visat sig ha vissa nackdelar. En avhandling från Sahlgrenska akademin visar att tekniken medför att knäskålssenan inte återfår normalt utseende efter operationen.

Korsbandet i knäet kan gå sönder i samband med till exempel idrottsutövning och behöver då opereras. Det är en ganska vanlig operation och i Sverige utförs årligen över 3000 korsbandsrekonstruktioner.

Ortopedläkare Michael Svensson har i studierna som ligger till grund för hans avhandling följt en grupp korsbandsopererade patienter som opererats genom att använda knäskålssenas mittersta tredjedel. Han har undersökt deras opererade knän med magnetkamera och studerat vävnadsprov från knäskålssenan i ljus- och elektronmikroskop.

Magnetkameraundersökningarna visade att knäskålssenan efter sex år fortfarande var tunnare i mitten än normalt. Vävnadsproverna visade både en oregelbundenhet i senans fiberstruktur och ett ökat antal cellkärnor och blodkärl jämfört med frisk senvävnad. När vävnadsproverna undersöktes i elektronmikroskop noterades att de största och troligtvis mest hållfasta komponenterna i fibrerna helt saknades i vissa delar av knäskålssenan. Istället fanns det en övervikt av små och sannolikt mindre hållfasta fiberkomponenter.
– Dessa fynd tyder på att knäskålssenan som opereras med denna teknik har en långvarigt nedsatt styrka jämfört med frisk knäskålssena. Fyndet kan möjligtvis också förklara en del av de symtom från knäleden som kvarstår efter operationen i form av smärta i främre delen av knäleden, säger Michael Svensson.

Idag har läkarna i Sverige till stor del övergått till att använda böjsenor från baksidan av låret för att ersätta ett skadat korsband.
– Resultatet i denna avhandling ger indirekt ett stöd till att bytet av operationsteknik varit motiverat även om ytterligare framtida studier är nödvändiga för att avgöra vilken vävnad som fungerar bäst vid reparation av korsband och vilken operationsteknik som är den optimala, säger Michael Svensson.

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper
Avhandlingens titel: The clinical, radiographic, histological and ultrastructural results after anterior cruciate ligament reconstruction using autografts
Avhandlingen är försvarad.

Kontaktinformation
Avhandlingen är skriven av:
Leg läkare Michael Svensson, telefon: 0522-920 00, 0733-90 75 95, e-post: michael.svensson@vgregion.se

Handledare:
Adjungerad professor Jüri Kartus, telefon: 0522-920 00, e-post: juri.kartus@vgregion.se
Adjungerad professor Jon Karlsson, telefon: 031-342 1000, e-post: jon.karlsson@vgregion.se
Docent Ninni Sernert
Medicine doktor Lars Ejerhed

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera