Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

6 februari 2008

Vissa stadsdelar har bra läge, men dåligt rykte

Arbetarstadsdelar som i takt med stadens utveckling förtätats och hamnat centralt har visserligen bra läge, men kan ändå ha dåligt rykte och typiska förortsproblem. Bostadsforskaren Mats Sundin har i sin avhandling karakteriserat tre otypiska stadsdelar genom att studera deras historiska förändring.

Sociologen och bostadsforskaren Mats Sundins doktorsavhandling om Norrby i Borås, Nyfors i Eskilstuna och Öster i Gävle är en jämförande historisk studie av tre stadsdelars förändring. Han följer de tre stadsdelarnas framväxt från stadens och näringslivets utveckling under 1800-talets senare del. Allt eftersom staden växte ändrade dessa etablerade arbetsstadsdelar karaktär från utkant till centralt belägna – men blev till en paradox i stadsbebyggelsen i och med att de hamnade på stadens “baksida” när järnvägen drogs fram och järnvägsstationen placerades mot stadens “framsida”.

Det sker en genomgripande innerstadsförnyelse under 1960- och 1970-talen genom sanering av den äldre, slitna, otidsenliga och delvis förslummade bebyggelsen i kombination med ett storskaligt byggande av en förortslik, förtätad rekordårsbebyggelse avsedd för en skötsam arbetarbefolkning. De tre stadsdelarna utvecklas till kritiserade och socialt instabila “förorter i centrum” med typiska problem; hög invandring och omflyttning, tomma lägenheter, sociala problem, kriminalitet och dåligt rykte trots sitt centrala läge. De blir områden för människor med små resurser. Därefter har de genomgått en fysisk, social och symbolisk stadsdelsförnyelse, bl a för att man planerat attraktiv bebyggelse i stadsdelarnas utkanter.

Mats Sundin utgår i sin studie från bebyggelsens utformning och hur den använts och framhåller också den bild som skapats av såväl media som av invånarna själva. Sammantaget har detta givit området dess rykte.

– Dessa centralt belägna problemområden med en förortsliknande arkitektur avviker från normen i Sverige. Studien visar också att så kallade förortsproblem är generella, inte exklusiva för förorten. De återfinns även i centralt belägna stadsdelar som Norrby, Nyfors och Öster.

Kontaktinformation
För mer information: Mats Sundin, tel: 026-420 65 20, 070-688 85 73, e-post: mats.sundin@ibf.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera