Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

5 februari 2008

Anpassade bildskärmar gör beslutsfattandet snabbare

Med ny teknologi kan bildskärmar anpassas så att personer som står på olika sidor av en skärm ändå ser innehållet från samma håll, eller så att de om man så vill ser olika information på skärmen. Detta gör det enklare att fatta snabba beslut i komplexa problemsituationer, visar Lars Winkler Petterssons avhandling i människa-datorinteraktion. Han disputerade vid Uppsala universitet den 1 februari.

Föreställ dig två personer som står vid varsin sida av ett bord med en karta mellan sig och diskuterar händelser som utspelar sig i det geografiska området. Om de använder en vanlig karta kommer namn och symboler att vara felvända för den ena av dem. Med de nyaste teknikerna för att använda bildskärmar kan datorgrafiken däremot anpassas så att båda betraktarna ser själva kartan på samma sätt, men namn och symboler är vända enligt på vilken sida man står.

– Tidigare forskning har visat att  rotationsvinkeln gentemot betraktaren spelar stor roll då man tar till sig den här sortens information. Betraktare som har olika perspektiv har alltså olika förutsättningar att ta till sig informationen, säger Lars Winkler Pettersson.

Han har undersökt hur man med hjälp av grafiska visualiseringar kan göra komplexa beslutssituationer där flera personer än involverade mer effektiva. Forskningen har bedrivits i nära samarbete med Försvarshögskolan, och resultaten kan tillämpas både på militära och civila ledningscentraler.

Med hjälp av avancerade metoder har man registrerat olika positioner för de tänkta betraktarna, vilket gör det möjligt att anpassa informationspresentationen för varje enskild individ. Studierna visar att betraktare som fick anpassad information uppfattade den klart bättre när informationen skulle tolkas snabbt. Tack vare den senaste bildskärmsteknologin är det också möjligt att på samma område visa olika innehåll för de olika betraktarna. En visualisering på en bildskärm kan bli svår att uppfatta om alltför mycket information presenteras samtidigt, och då kan man göra bilden lättare att tolka genom att låta betraktaren se endast den del av informationen som är relevant för just honom eller henne.

– Det kräver visserligen att betraktarna kommunicerar innehållet med varandra för att förstå helheten, men vi kunde ändå observera att vissa typer av uppgifter löstes snabbare när testpersoner samarbetade med individuellt uppdelade visualiseringar, berättar Lars Winkler Pettersson.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Lars Winkler Pettersson, 070-723 21 23, e-post: mail@larswpettersson.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera