Tema

Kunskap om havsdjurs stamceller kan hjälpa till att bota nervsjukdomar

Alla människor skapar under sin livstid nya nervceller med hjälp av stamceller. Men vi är amatörer om man jämför med havsdjur som sjöpungar eller ormstjärnor, som kan återskapa sina armar om och om igen. Genom att studera återväxten av det centrala nervsystemet hos sjöpungar, har forskare vid Göteborgs universitet tagit fram en modell för att se hur enskilda gener påverkar återväxten. Något som på sikt kan hjälpa till att bota olika slags nervsjukdomar.

Sjöpungar och ormstjärnor har båda en otrolig förmåga att återskapa förlorad vävnad, något som sker naturligt i våra hav. Fiskar och havskräftor skördar till exempel regelbundet havets ormstjärneskogar genom att äta av dess uppstickande armar, som sedan växer tillbaka.

För att skapa dessa nya armar måste ormstjärnan producera fler celler, som sedan bildar skelett- muskel eller nervvävnad.

Carl Dahlberg har studerat var den nya nervvävnaden får sina nervceller ifrån, för att se om det är stamceller som delar sig i den gamla armens nerv eller om det är nya, fria celler från blodet. Resultaten visar att den gamla nerven spelat stor roll för stjärnans förmåga att återskapa vävnad. Han har även hittat en liten mängd celler som liknat nervceller, och som därför kan vara de stamceller som ansvarar för nya nervceller i armen.

Eftersom ormstjärnor och sjöpungar har en så välutvecklad förmåga att återskapa vävnad, fungerar de bra som modellorganismer. Genom att studera dem går det alltså att hitta modeller för att studera samma saker även hos andra typer av djur, eller hos människan.

Carl Dahlberg har genom att undersöka återväxten av det centrala nervsystemet hos sjöpungar, utvecklat en modell för att studera vilken roll enskilda gener spelar för återväxten. Genom att tillföra en extra bit DNA till djurets genuppsättning och därefter följa återväxten, kan man se vilken roll den tillförda genen spelar. Den nya tekniken ger oändliga möjligheter till studier av olika slags gener.

Målet med den här typen av grundforskning är att lära oss mer om mekanismerna bakom återväxt.

– Ju mer vi vet inom forskningen om produktion av nya nervceller, desto bättre kommer vi bli på att förstå hur vi kan läka skadade nerver eller behandla sjukdomar som till exempel Alzheimers, säger Carl Dahlberg.

Kontaktinformation
För mer information
Carl Dahlberg
Institutionen för marin ekologi
Göteborgs universitet
Tel: 0768-082260
E-post: Dahlberg.cmo@gmail.com

Handledare: Prof. Michael Thorndyke, tel: 0702-423 119, mike.thorndyke@kmf.kva.se

Avhandlingen har titeln: ”In Search of a Deuterostome Invertebrate Model of Regeneration: The Case for Ciona intestinalis and Amphiura filiformis”.

Disputationen äger rum: Fredagen den 25 januari kl 10.00 på Sven Lovén Centrum för marina vetenskaper, Kristineberg, Fiskebäckskil

Kunskap om havsdjurs stamceller kan hjälpa till att bota nervsjukdomar

 lästid ~ 2 min