Tema

Hemligheten bakom IKEA ligger i medarbetarna

Varför lyckas vissa företag etablera sig utomlands och andra inte? Internationaliseringsexperter har länge hävdat att nyckeln till framgång ligger i kunskapen om den nya marknaden. På fredag lägger företagsekonomen Anna Jonsson vid Lunds universitet fram en avhandling med nya rön: – Ett bra system för överföring av kunskap mellan olika medarbetare är lika viktigt eller till och med viktigare än kunskap om nya marknader.

Under fem år har Anna Jonsson studerat IKEAs etableringar i Ryssland, Kina och Japan för att förstå varför de lyckas så bra som de gör vid nyetableringar. Hon har kommit fram till att hemligheten ligger i att medarbetarna är bra på att dela med sig av sina kunskaper och att kunskapsflödet fungerar mellan alla nivåer. Den som vill göra karriär inom företaget måste prova många olika befattningar och zick-zacka sig uppåt.
– I många företag kan en person ha en vinning i sin karriär av att inte dela med sig av sina kunskaper, säger Anna Jonsson. Inom IKEA är det tvärtom; där kan man inte göra karriär om man inte delar med sig.
Idag är kunskapsöverföring eller knowledge management, ett modeord bland näringslivsutvecklare. Ofta förknippas konceptet med strategier som inkluderar dyra IT-lösningar och intranät, men Anna Jonsson menar man i många fall fokuserar på fel saker:
– I IKEAs fall har kunskapsöverföringen sedan starten varit en inbyggd del av företagskulturen. Vid etableringar utomlands reser ett stort team runt och hjälper till. Företaget har, tvärtemot många internationaliseringsexperter, inte lagt något större krut på att försöka anpassa sig till de nya marknaderna. Den som har en god kunskap om företaget och har varit med vid olika etableringar kan snabbt etablera sig på nya marknader ändå.

IKEA följer i princip samma framgångskoncept rakt av, men det innebär inte att man är oemottaglig för nya lärdomar. Till skillnad från många andra företag kommuniceras inte den nya kunskapen bara mellan huvudkontor och dotterbolag utan också mellan de olika dotterbolagen.
– Genom att inte ha vattentäta skott mellan olika regioner, nivåer och funktioner inom IKEA så utnyttjar man varandras kunskaper på bästa möjliga sätt, säger Anna Jonsson. På så sätt hjälper man varandra på marknader där man tampas med samma problem trots att de befinner långt ifrån varandra geografiskt eller organisatoriskt. När man etablerade sig i Japan sneglade man exempelvis mer på IKEA i Tyskland än på verksamheten i Kina eftersom dessa marknader har mer jämförbara utmaningar på respektive marknad än t ex Kina och Japan.

Kontaktinformation
För mer information tala med Anna Jonsson på telefonnummer 0708- 69 89 99

Anna Jonsson disputerar fredagen den 25 januari med avhandlingen Knowledge sharing across boarders – a study in the IKEA world. Disputationen äger rum kl 13.15 i Crafoordsalen på Ekonomihögskolan.

Hemligheten bakom IKEA ligger i medarbetarna

 lästid ~ 2 min