Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 januari 2008

Filmens positiva inverkan på sin publik

Att se på film kan göra att man blir bättre på att hantera existentiella frågor och fånga upp grundläggande värderingar som solidaritet och medkänsla. Även självbilden påverkas. Tomas Axelson har i sin avhandling i religionssociologi undersökt själva filmupplevelsen hos publiken och lägger fram sin avhandling vid Uppsala universitet den 1 februari.

– Detta är ett spännande och förvånande nog väldigt outforskat område. Det var lite överraskande och roligt att upptäcka att film kan ha en starkt positiv roll i människors självläkande processer, säger Tomas Axelson, som är verksam vid högskolan i Dalarna och Uppsala universitet.

Tidigare forskning har belyst hur musik, TV och Internet har varit viktiga resurser för människors meningsskapande och identitet. Men få studier har undersökt hur film fungerar för filmpublik.

Tomas Axelson har i sin avhandling framför allt fokuserat på under vilka omständigheter film kan vara en resurs för individers tankar om existentiella frågor. Han har gjort en enkätstudie med 180 studenter och därefter följt upp med 13 djupintervjuer där personerna får beskriva sina starkaste filmupplevelser.

Filmerna som intervjuerna handlat om är Weird Science (1985), Dirty Dancing (1987), Den siste kejsaren (1987), Änglagård (1992), Lejonkungen (1994), Léon (1994), Nyckeln till frihet (1995), Livet är underbart (1997), Fight Club (1999), The Matrix (1999), Sagan om ringen (2001, 2002, 2003), The Butterfly Effect (2004) samt Så som i himmelen (2004).

Bland annat kunde Tomas Axelson se hur personer ofta identifierar sig med huvudkaraktären i sin favoritfilm och att föreställningarna om denna karaktär även samspelar med den egna självbilden. Intervjuerna visar också att en film får extra stor betydelse under vändpunkter i livet eller under en kris. Då kan en film tillfälligt vara viktigare än sociala relationer.

– I dessa fall går många hängivet in i filmen, utan att gardera sig. En film kan till exempel hjälpa till i hanteringen av sådant som man inte känner att man kan prata med någon om, säger Tomas Axelson.

Han tror att många har erfarenhet av att komma ut från en film och känna sig starkt berörd och undra vad som egentligen hände därinne. Förhoppningen är nu att kunna gå vidare med forskningen och studera den känslomässiga aspekten närmare.

– Mer forskning behövs för att förstå hur filmer inspirerar till viktiga tankar om livet.

Tomas Axelson kommer även att berätta om sin publikforskning på filmfestivalen i Göteborg 29 januari.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Tomas Axelson, tel: 023-77 82 76, 070-339 82 76, e-post: tax@du.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera