Artikel från Mittuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 januari 2008

Strategisk betydelse en viktig förklaring till utveckling av öars självständighet

Den viktigaste förklaringen till varför vissa öar utvecklar autonomi, men inte andra, är främst öns strategiska betydelse. Tidigare ansågs förklaringen vara skillnader i kulturella aspekter från övriga regioner i ett land. Det framkommer i en avhandlig vid Mittuniversitetet.

– Kulturella aspekter som etnicitet, språk och religion är bara en del i förklaringen till varför vissa öar utvecklar autonomi medan andra förblir en integrerad del av moderlandet, säger Pär M. Olausson. Men kulturella aspekter måste kombineras med andra aspekter för att utgöra en tillräcklig förklaring till skillnaden i autonomi.

Bland de autonoma regionerna i världen idag utgör öar en klar majoritet. Öar anses ofta ha speciella egenskaper som gör att de skiljer sig från fastlandet. Känslan av samhörighet och gemenskap är ofta starkare på öar på grund av deras ofta isolerade läge, vilket i sin tur anses förklara varför många öar utvecklar autonomi.

Genom att studera både autonoma och icke-autonoma öar visar Olausson att självsyre kan förklaras av att ön ligger längre än 1 000 km från fastlandet. Men den kan också skilja sig från fastlandet i någon av de kulturella aspekterna. Den kan också ha varit ockuperad av främmande stat och därmed avskiljd från övriga landet eller utgjort en egen stat.

Pär M. Olausson disputerar den 11 januari vid Institutionen för samhällsvetenskap, Campus Östersund, med avhandlingen “Autonomy and Islands – A Global Study of the Factors that Determine Island Autonomy”. Ämnet är statsvetenskap och disputationen är förlagd till Åbo.

Olausson kommer från Östersund och tog sin gymnasieexamen vid Palmcrantzskolan.

Kontaktinformation
Pär M. Olausson, telefon 063-16 53 47 eller 070-512 7933. E-post par.olausson@miun.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera